Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

AMINOGLIKOZYDY CZ. II

Znane są trzy mechanizmy oporności na aminoglikozydy. Pierwszym jest wspomniana już rybosomalna oporność na streptomycynę. Oporność transportowa rozwija się w wyniku inaktywacji mechanizmu transportowego. Oporność ta, na szczęście, występuje nieczęsto.

Podstawowym, spotykanym najczęściej, mechanizmem oporności jest produkcja enzymów, zwanych niekiedy aminoglikozydazami, rozkładających antybiotyki aminoglikozydowe. Izolowano wielką liczbę aminoglikozydaz atakujących cząsteczkę antybiotyku w bardzo różnych umiejscowieniach i mogących unieczynniać bardzo różne antybiotyki. Oporność ta ma charakter plazmidowy i może być przekazywana między komórkami bakteryjnymi, często razem z opornością na wiele innych antybiotyków, nie tylko aminogli- kozydowych.

Zakres działania i aktywność przeciwbakteryjna. Aminoglikozydy działają głównie na Gram-ujemne bakterie tlenowe oraz Staphylococcus aureus. Istnieją różnice między tzw. starymi i nowymi aminoglikozydami, przy czym jako stare są określane streptomycyna i neomycyna, jako nowe – genta- mycyna, tobramycyna, amikacyna i netilmycyna. Różnice dotyczą głównie Pseudomonas aeruginosa, która z reguły jest wysoce wrażliwa na „nowe”, jednolicie zaś oporna na ,,stare” aminoglikozydy. Streptomycyna jest ponadto najaktywniejsza wobec Mycobacterium tuberculosis’, uważana jest też za lek z wyboru w zakażeniach Yersinia pestis, Francisella tularensis i w brucelozie.

Gentamycyna i tobramycyna mają bardzo zbliżoną aktywność, tym bardziej że oba antybiotyki są rozkładane praktycznie przez te same enzymy. Wyraźną przewagę nad nimi wykazuje amikacyna, która jest oporna na większość często spotykanych enzymów plazmidowych. Jest ona wprawdzie nieco mniej aktywna w przeliczeniu na masę, jednak mniejsza toksyczność nadrabia to z nawiązką. Netilmycyna jest zbliżona do gentamycyny, jednak niektóre szczepy E. coli, Klebsiella, Enterobacter i Citrobacter, oporne na gentamy- cynę, są wrażliwe na netilmycynę (5) w przeciwieństwie do szczepów Serratia, Proteus i Providencia opornych na oba antybiotyki (3).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.