Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Niewiedza występująca u pacjentów

Skąd bierze się ta bierność pacjentów, ta ich niewiedza? Otóż moim zdaniem stąd, że medycyna dokonała na nich niewidocznej już dziś psychicznej iniekcji. Zaczęło się to około sto lat temu, kiedy…

Zanik objawów choroby nowotworowej po bioterapii

Przypadek pani Wandy K. z Łeby również zdaje się potwierdzać tezę, że ból jest jedną z najsilniejszych reakcji. Na zdjęciu rtg, które mi dostarczyła, widać na wysokości 3-4 zebra po stronie prawej…

Tetracykliny i ich niepożądane działanie

Tetracykliny działają drażniąco na przewód pokarmowy, choć doksycyklina ze względu na niewielkie dawki i dobre wchłanianie najrzadziej jest przyczyną tych efektów. Tetracykliny zaburzają florę…

Rozwój działalności przeciwalkoholowej w PRL

Pragnąc dokonać próby oceny w zakresie polityki i działalności przeciwalkoholowej w Polsce Ludowej to konieczne staje się uświadomienie sobie faktu stałego wzrostu spożycia alkoholu przez…

Nowa era w historii medycyny – dalszy opis

W okresie międzywojennym, szereg przeprowadzonych zabiegów kardiologicznych, kończyło się porażką. Był to okres względnego zastoju w chirurgii serca. Kilku chirurgów przeszło jednakże do historii.…

Zmienność warunków w różnych pracach

Inna typowa trudność związana jest ze złożonością zadania i z komplikacją warunków. W każdej .pracy zdarzają się takie momenty, w których zbiega się od razu kilka rzeczy, na które trzeba uważać. W…

Dorobek teorii nauczania nie

Dorobek teorii nauczania nie może być przeniesiony w prosty sposób na obszar oddziaływań na upośledzonych umysłowo. Musi on być dostosowany do ograniczonych zdolności uczenia się upośledzonych…

Rozpoznawanie uczniów z rodzin alkoholików

Poczynając od zapisów do klasy pierwszej, badań lekarskich, dokonywania obserwacji potrzebnych do wypełniania kart spostrzeżeń lub podczas pracy w zespole wyrównawczym przygotowującym mniej…

Jak leczyć ludzi

Powtórzmy raz jeszcze - dawniej lekarz, stykając się z chorym, zastawał sytuację dość klarowną. Spotykał się z określonym zarazkiem, bólem umiejscowionym w okolicy jakiegoś narządu czy miejsca, z…