Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Mezorterapia igłowa w Krakowie to zabieg kosmetyczny

Mezoterapia igłowa w Krakowie to cenny zabieg przede wszystkim dla pań. Panowie także mogą z niej korzystać, ale jest to raczej rzadkość. Panie przychodzą do kosmetyczki, płacą 100 czy 200 złotych i…

MECHANIZM DZIAŁANIA ANTYBIOTYKÓW BETA-LAKTAMOWYCH

W komórce drobnoustrojów Gram-dodatnich enzymy błony komórkowej znajdują się tuż pod warstwą peptydoglikanu. O ich wrażliwości decyduje więc przede wszystkim powinowactwo do antybiotyku oraz to, czy…

Rozważania prognostyczne zawału serca

Warto pamiętać, w trakcie rozważań na temat prognozy choroby, że mięsień sercowy u osobnika, który przeszedł zawał mięśnia sercowego, jest w zdecydowanej większości stosunkowo sprawny i zdrowy.…

Pojęcie środowiska wychowawczego

W poniższych rozważaniach będziemy się starali ukazać różnorodność oddziaływań poszczególnych środowisk społecznych, w szczególności zaś wydobyć aspekty świadomego oddziaływania w kierunku…

Hipoteza Huebnera i Todaro z 1969 r

Każda z tych teorii posługuje się faktami, które ją potwierdzają, ale też na obrzeżu każdej z nich znajdujemy zastrzeżenia, które właściwie... ją wykluczają! Dla przykładu podajmy tu hipotezę…

Rozwijanie działalności komitetów rodzicielskich

W sprawach organizacyjnych musi uzyskać jak najdalej idącą pomoc ze strony komitetu rodzicielskiego. Nie należy jednak ograniczać jego roli wyłącznie do pomocy w pracach inicjowanych i prowadzonych…

Następstwa problemów rywalizacyjnych

Oczywiście, że u osób takich jak Bożena ktoś może nie widzieć żadnych poważnych życiowych trudności. U Bożeny jednak wystąpiły ciężkie objawy nerwicowe, toteż można obawiać się, że jeśli na tym…

Problemy występujące przy nerwicy

Rzeczywiście Bożena sprawiała wrażenie małej, bezradnej dziewczynki, oczekującej rady i pomocy. Chciała być samodzielna, ale chodziło jej w tym głównie o uwolnienie się od nadmiernej kontroli matki.…

Dotychczasowe teorie kancerogenezy

To wprost zdumiewające, jak bardzo słowa te pasują do opisu choroby nowotworowej. Wszystkie odstępstwa od dotychczasowych teorii na temat raka stają się nagle jasne, całkowicie zrozumiałe - wywodzą…