Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Czym charakteryzuje się instynkt

Zwierzę nie potrzebuje się uczyć, aby powtórzyć dokładnie to samo, co robiły osobniki tego samego gatunku z poprzednich pokoleń. Ale też wystarczy jakaś zasadnicza zmiana w otoczeniu i instynkt…

Różne rodzaje inteligencji

W rozwinięciu swej definicji Stern wskazywał umiejętność prawidłowego wnioskowania oraz wytwarzania odpowiednich narzędzi za pomocą których nowe zadanie zostało rozwiązane.

Rodzice nie traktują wszystkich dzieci jednakowo

Z podobnych przyczyn wypływać mogą trudności w dyskutowaniu problemów związanych z wychowaniem dzieci. Nie tyle chodzi o różnicę w teoretycznych zapatrywaniach, ile o to, jak rodzice postępują z…

CHEMIOTERAPIA

Podstawą leczenia jest kliniczne rozpoznanie peritonitis. Leczenie rozpoczyna się od empirycznej antybiotykoterapii do momentu uzyskania wyniku badania bakteriologicznego. W Wielkiej Brytanii…

ZAPALENIE I FAGOCYTOZA

Zapalenie jest odpowiedzią tkanki na uszkodzenie z migracją białek surowiczych oraz komórek układu immunologicznego (30, 43). Do ogniska zapalnego migrują przede wszystkim leukocyty wielojądrzaste,…

Sprawy interesujące dla gatunku ludzkiego

Uwaga dowolna ma zasadnicze znaczenie dla działalności człowieka. Tylko przy umiejętności koncentrowania się na dowolnym przedmiocie możemy wykonywać poważne prace i odpowiedzialne zadania,…

Historia o osobach z nerwicą – ciąg dalszy

Bożena i Andrzej słuchali z zainteresowaniem i rozmawialiby dalej, gdyby Zbyszek nie zawołał ich do pracy. Andrzej był bardzo niezadowolony, że zwrócono mu uwagę, miał przecież najszczersze chęci…

ZAPALENIE KOŚCI POURAZOWE

Klinika i rozpoznanie. Dominują objawy miejscowe: obrzęk, zaczerwienienie, wzmożone ucieplenie, wyciek ropny, a z czasem rozejście się rany, ubytek powłok, przetoki i wydzielanie martwaków. W ostrych…