Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

BADANIA ZWIĄZKÓW INTERPERSONALNYCH W PSYCHOLOGII CZ. II

Zaprezentowane wyżej dwa sposoby badania związku interpersonalnego wskazują, że konieczność wyboru nie kończy się w momencie przyjęcia interpersonalnej perspektywy badawczej. W ramach tej perspektywy niezbędne są dalsze wybory – w tym wypadku chodzi o wybór sposobu badania związków interpersonalnych: statyczny lub dynamiczny. Celowo używam tutaj słowa ,,lub”, ponieważ alternatywa, przed którą stoję, polega nie tylko na wyborze jednego z tych stanowisk, lecz istnieje także możliwość powiązania obu stanowisk ze sobą. Ostatnie rozwiązanie wydaje mi się szczególnie wartościowe. Aby jednak uzasadnić ten wybór, muszę dokładniej określić to, czym jest statyczne i dynamiczne badanie związków interpersonalnych. Myślę, że badanie relacji międzyludzkich w sposób dynamiczny sprowadza się do analizy konkretnych oddziaływań na siebie konkretnych osób. Z kolei druga wersja badania relacji międzyludzkich polega na określaniu abstrakcyjnych zależności między abstrakcyjnymi konstruktami. Obie wersje wzajemnie dopełniają się. Interakcje są więc bardziej podstawowym sposobem ujmowania związków interpersonalnych. Są jednocześnie podstawą kształtowania się trwałych stosunków międzyludzkich. Z drugiej strony interakcje mogą w pewnych wypadkach być przejawem tych stosunków. Można więc powiedzieć, że wiedza o interakcjach przyczynia się do wzbogacenia wiedzy o stosunkach międzyludzkich i odwrotnie.

Aby lepiej wyrazić swój pogląd, posłużę się przykładem. Analizując związek interpersonalny między osobą upośledzoną umysłowo i osobą pełnosprawną intelektualnie, mogę badać różnorodne zachowania prezentowane przez każdego z partnerów interakcji. Będzie to badanie dynamiczne, a zarazem konkretne tego związku. Mogę jednak przyjąć, że interesuje mnie rola społeczna upośledzonego umysłowo oraz rola społeczna osoby, która rozpoznaje innych jako pełniących rolę upośledzonych. W tym momencie analiza będzie miała charakter abstrakcyjny. Określając związki między tymi rolami jako np. dominacji i podporządkowania, dokonam skrótowego uogólnienia najbardziej istotnych zachowań ujawnianych przez obie strony tworzące tę relację. Analiza, którą przeprowadzę, będzie podpadała pod określenie statycznej. Jeszcze raz pragnę podkreślić, iż obu podejść nie należy rozpatrywać jako alternatywne – a tak traktuje się je zwykle w psychologii społecz- neJr gdy badanie interakcji przesłania badanie stosunków międzyludzkich. Każde z nich ma swoje zalety, które powinno się umiejętnie wykorzystywać.

Zbierając wszystkie ustalenia co do sposobu rozumienia interpersonalnej perspektywy badawczej mogę stwierdzić, że stanowi ona pewnego rodzaju program postępowania badawczego, zawierający ogólne podstawy teoretyczne (ontologiczne i epistemologiczne) dla postępowania badawczego, w moim wypadku – analizy praktyki rehabilitacyjnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.