Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!
przeglądanie Kategoria

Medycyna Zdrowie

Rozważania prognostyczne zawału serca

Warto pamiętać, w trakcie rozważań na temat prognozy choroby, że mięsień sercowy u osobnika, który przeszedł zawał mięśnia sercowego, jest w zdecydowanej większości stosunkowo sprawny i zdrowy.…

Pojęcie środowiska wychowawczego

W poniższych rozważaniach będziemy się starali ukazać różnorodność oddziaływań poszczególnych środowisk społecznych, w szczególności zaś wydobyć aspekty świadomego oddziaływania w kierunku…

Hipoteza Huebnera i Todaro z 1969 r

Każda z tych teorii posługuje się faktami, które ją potwierdzają, ale też na obrzeżu każdej z nich znajdujemy zastrzeżenia, które właściwie... ją wykluczają! Dla przykładu podajmy tu hipotezę…

Rozwijanie działalności komitetów rodzicielskich

W sprawach organizacyjnych musi uzyskać jak najdalej idącą pomoc ze strony komitetu rodzicielskiego. Nie należy jednak ograniczać jego roli wyłącznie do pomocy w pracach inicjowanych i prowadzonych…

Następstwa problemów rywalizacyjnych

Oczywiście, że u osób takich jak Bożena ktoś może nie widzieć żadnych poważnych życiowych trudności. U Bożeny jednak wystąpiły ciężkie objawy nerwicowe, toteż można obawiać się, że jeśli na tym…

Problemy występujące przy nerwicy

Rzeczywiście Bożena sprawiała wrażenie małej, bezradnej dziewczynki, oczekującej rady i pomocy. Chciała być samodzielna, ale chodziło jej w tym głównie o uwolnienie się od nadmiernej kontroli matki.…

Dotychczasowe teorie kancerogenezy

To wprost zdumiewające, jak bardzo słowa te pasują do opisu choroby nowotworowej. Wszystkie odstępstwa od dotychczasowych teorii na temat raka stają się nagle jasne, całkowicie zrozumiałe - wywodzą…

Czym charakteryzuje się instynkt

Zwierzę nie potrzebuje się uczyć, aby powtórzyć dokładnie to samo, co robiły osobniki tego samego gatunku z poprzednich pokoleń. Ale też wystarczy jakaś zasadnicza zmiana w otoczeniu i instynkt…

Różne rodzaje inteligencji

W rozwinięciu swej definicji Stern wskazywał umiejętność prawidłowego wnioskowania oraz wytwarzania odpowiednich narzędzi za pomocą których nowe zadanie zostało rozwiązane.

Rodzice nie traktują wszystkich dzieci jednakowo

Z podobnych przyczyn wypływać mogą trudności w dyskutowaniu problemów związanych z wychowaniem dzieci. Nie tyle chodzi o różnicę w teoretycznych zapatrywaniach, ile o to, jak rodzice postępują z…