Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Człowiek ma wiele rozmaitych pragnień

Uświadomiłem sobie przyczynę, zmienia się ona teraz w m o- t y w mego działania. Motywem tym jest przyzwyczajenie, ukształtowane dzięki wyznawanej zasadzie, że miejsce pracy powinienem zostawić w porządku. Po uporządkowaniu odczuwam już tylko pragnienie – znaleźć się jak najprędzej w domu i wypocząć. Zamianie nieokreślonych pragnień, czyli tendencji, w motywy towarzyszy uświadomienie celu, który należy osiągnąć, i środków, jakich można użyć do osiągnięcia tego celu. Zamianie więc nieokreślonego pragnienia w motyw towarzyszy rozeznanie sytuacji, w jakiej ma się rozpocząć działanie i stwierdzenie możliwości osiągnięcia wytyczonego celu.

Nie zawsze niejasno uświadomiony niepokój zmienia się w motyw powodujący działanie. Najpierw musi on zmienić w pragnienie, tzw. uświadomione dążenie do działania. Dążenie to może być zbyt słabe, aby spowodować odpowiedni wysiłek. Moje zmęczenie w opisywanym przykładzie może być tak wielkie, że na ten raz odstąpię od swej zasady. I chociaż bardzo bym pragnął uporządkować po sobie miejsce pracy, to jednak pragnienie to jest zbyt słabe, aby spowodować działanie.

Człowiek ma wiele rozmaitych pragnień. Ale nie wszystkie z nich zmieniają się w motyw działania, gdyż nie wszystkie prowadzą do działania. Istnieją bowiem pragnienia bierne. Ktoś chciałby np. aby coś się stało, albo nawet, by coś samemu zrobić, ale pragnienie to nie uruchamia działania. Tylko pragnienia czynne są pełnymi motywami działania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.