Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Dochodzenie do twierdzeń naukowych w psychologii

Kolejny problem to sprawa dochodzenia do twierdzeń naukowych w ramach tej dziedziny .psychologii. Nie widzę powodu, dla którego należałoby dopatrywać się tu jakiejś specyfiki. Sądzę, że w takim samym stopniu potrzeby praktyki stymulują rozwój psychologii teoretycznej, jak i psychologii stosowanej. W obu wypadkach tak samo istotna jest realizacja funkcji poznawczych, jak i praktycznych. Złudzenie, że psychologia stosowana ma charakter bardziej usługowy od psychologii teoretycznej, wynika z tego, że: 1) twierdzenia tutaj formułowane uwzględniają specyfikę danej praktyki i są przez to mniej ogólne, 2) opisują i wyjaśniają dany rodzaj praktyki, a tym samym łatwiej można je w tej praktyce wykorzystać i 3) w praktyce tej uczestniczą psychologowie, którzy niewątpliwie ułatwiają i stymulują wykorzystanie w niej wiedzy psychologicznej. Czy w sytuacji, gdy postawi się znak równości między sposobem tworzenia się psychologii teoretycznej i psychologii stosowanej, ta druga nie straci swojej funkcji wdrożeniowej? Można byłoby tak twierdzić, gdyby odnosić powyższe ustalenia do takiego mechanizmu wdrażania nauki, jaki został przyjęty w ramach modelu P. Jednak nie musi być tak, że funkcja praktyczna polega wyłącznie na przygotowaniu „recept” na skuteczne działanie i oferowanie ich praktykom. W tej pracy przyjmuję, że wdrażanie nauki do praktyki może zachodzić w nieco innej formie. Polega ono na dostarczaniu takiej wiedzy o istotnych uwarunkowaniach przebiegu praktyki, która będzie wymuszała zmianę działania u osób uczestniczących w tej praktyce. Teza ta jest na tyle ważna i ogólna, iż wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.