Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Doświadczenia prowadzone przez różnych uzdrowicieli

Na marginesie opisanej sprawy wynika generalny problem udziału Komisji w różnego rodzaju doświadczeniach prowadzonych przez uzdrowicieli. O ile Komisja ma możliwości zapoznać się z materiałem dowodowym, o tyle uczestniczenia jej członków w różnego rodzaju zabiegach jest nie do realizacji. Po pierwsze, członkowie Komisji reprezentują różne spe- cjalności, również pozamedyczne (socjologia, prawo, fizyka itp.), a po drugie, udział ich w różnego autoramentu przedsięwzięciach nadawałby rangę naukową wielu próbom, często całkowicie pozbawionym racjonalnego jądra.

Sformułowanie zadań Komisji, które znalazło się w powołującym ją piśmie z 21 grudnia 1983 r., m.in. o organizacji ewentualnych działań naukowych w zakresie niekonwencjonalnych metod leczenia i rozpoznawania, należy rozumieć jako zajmowanie stanowiska względem takich metod. Na modyfikacje zasługuje też określenie «niekonwencjonalne metody lecznicze i rozpoznawcze». Oznacza to bowiem, że medycynę uznajemy za metodę konwencjonalną, gdy tymczasem jest ona zawsze otwarta na postęp, udoskonalenia i nowe odkrycia, które pojawiają się stale. Medycyna jest jedna i takie określenie musi się rezerwować dla niej”.

Moja odpowiedź: „Cieszę się, że wyraża Pan Profesor gotowość zapoznania się z każdym opracowaniem dotyczącym skuteczności działania bioterapeutycznego, a więc z «rzeczowym, liczbowym przedstawieniem wyników». Sądzę jednak, że umyka tu uwadze Pana Profesora pewien szczegół: dość łatwo jest uzyskać rozpoznanie lekarskie schorzenia, z jakim przychodzi do mnie pacjent. Natomiast tam, gdzie lekarz ma stwierdzić stan zdrowia pacjenta, gdy ten stan się poprawił, wiedząc, że zaświadczenie jego trafi do mnie – idzie jak z kamienia. Pacjent taki jest pouczany, musztrowany, obrażany, a czasem dochodzi wręcz do sytuacji kuriozalnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.