Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Komplikacje związane z pęcherzem moczowym

Związek zakażenia z obecnością ciał obcych w drogach moczowych jest powszechnie znany. Szczególnie niekorzystną rolę odgrywa w tym przypadku drenaż dróg moczowych. Wprowadzenie cewnika przez cewkę do pęcherza stwarza ryzyko zakażenia szpitalnego spowodowanego przez szczepy drobnoustrojów opornych na wiele leków przeciwbakteryjnych. Ryzyko zakażenia jest tym większe, im dłużej utrzymuje się cewnik (10, 17). Istotne zmniejszenie częstości występowania zakażenia można uzyskać dzięki stosowaniu zamkniętego układu drenowania (cewnik jest szczelnie połączony ze zbiornikiem moczu). Odprowadzenie moczu z pęcherza do zamkniętego układu drenowania nie eliminuje jednak ryzyka wtargnięcia drobnoustrojów do dróg moczowych. Miejsca, przez które drobnoustroje mogą wniknąć do układu drenującego i następnie do dróg moczowych, pokazano na rycinie 15-4.

U chorych wymagających stałego odprowadzenia moczu z pęcherza, np. z powodu neurogennych zaburzeń czynnościowych, najlepiej jest opróżniać pęcherz metodą tak zwanego cewnikowania przerywanego cewnikami jednorazowego użycia (clean intermittent self catheterization).

Niebezpieczeństwo zakażenia związane z drenowaniem dróg moczowych po operacjach urologicznych stwarza konieczność wybrania takich metod operacyjnych, które pozwalają uniknąć drenowania lub umożliwiają utrzymywanie cewnika przez jak najkrótszy czas. Istotnym postępem u chorych, u których zachodzi potrzeba czasowego odprowadzenia moczu z nerki, np. z powodu przeszkody w odpływie moczu z górnych dróg moczowych do pęcherza lub po operacjach stwarzających konieczność modelowania moczowo- du, jest tak zwany drenaż wewnętrzny.

Temu celowi służą samoutrzymujące się cewniki moczowodowe. Cewnik jest zagięty na obu końcach (ureteral catheter double J lub double pig taił). Zagięcie górne znajduje się w miedniczce nerkowej, dolne zaś w pęcherzu. Dzięki zagięciom cewnik nie wysuwa się i zapewnia swobodny przypływ moczu. Użycie tego rodzaju cewnika eliminuje konieczność wytwarzania przetoki nerkowej lub odprowadzenia moczu z nerki przez cewnik wyprowadzony z miedniczki nerkowej przez moczowód, pęcherz i cewkę moczową na zewnątrz.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.