Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

LEKI STOSOWANE W GRZYBICACH GŁĘBOKICH

Możliwości leczenia grzybic głębokich w ostatnich latach znacznie wzrosły, głównie dzięki wprowadzeniu pochodnych imidazolu. Mimo to grzybice nadal stanowią problem terapeutyczny, a mechanizmy działania leków prze- ciwgrzybiczych nie są w pełni jasne.

Nystatyna, natamycyna i amfoterycyna B, mimo różnic w sposobie podawania, należą do tej samej grupy antybiotyków, zbudowanych z kilkudziesię- cioatomowego pierścienia z dużą liczbą wiązań podwójnych. Związki te łączą się ze steroidowymi elementami błony komórki grzybów i doprowadzają do utraty jej szczelności, prawdopodobnie poprzez tworzenie się porów.

Amfoterycyna B jest jedynym antybiotykiem polienowym stosowanym u człowieka ogólnie. Aktywność przeciwgrzybicza. Amfoterycyna B wykazuje aktywność o znaczeniu klinicznym wobec Candida sp., Cryptococcus neoformans, Blastomyces dermatoidis, Histoplasma capsulatum, Torulopsis glabrata, Coccidioides immitis i in.

Oporność na antybiotyki polienowe w sensie klinicznym nie jest znana. Hodowla grzybów w środowisku zawierającym antybiotyk selekcjonuje oporne mutanty, zawierające mniej steroidu lub wyposażone w steroidy o mniejszym powinowactwie do antybiotyku. Szczepy o zmniejszonej podatności izolowano od człowieka z gardła, kału lub moczu z reguły bez dowodów na ich patogenność. Ostatnio jednak izolowano takie szczepy z krwi i tkanek głębokich (14).

Farmakokinetyka. Amfoterycyna B nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Związek jest nierozpuszczalny w wodzie i jest podawany jako nietrwały kompleks amfoterycyny z toksycznym kwasem dezoksycholowym. Dokonywane są próby stosowania mniej aktywnych, lecz rozpuszczalnych w wodzie N-acylopochodnych i estrów amfoterycyny, a także podawania amfoterycyny B w emulsji tłuszczowej lub zamkniętej w liposomach. Ma to duże znaczenie praktyczne, ponieważ wyniki sugerują, że mogą one być wolne od niektórych działań niepożądanych, jak np. azotemia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.