Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Następstwa problemów rywalizacyjnych

Oczywiście, że u osób takich jak Bożena ktoś może nie widzieć żadnych poważnych życiowych trudności. U Bożeny jednak wystąpiły ciężkie objawy nerwicowe, toteż można obawiać się, że jeśli na tym etapie nie będziemy próbować dojść do przyczyn jej aktualnych kłopotów, to, nieprzezwyciężone, przekształcą się one później w te poważne t-rudności, o których myśli Czytelnik. Przypadek Bożeny jest przykładem konfliktu, który może mieć związek z poważnymi problemami wielu kobiet. Kobiety takie, które, tak jak Bożena, były w dzieciństwie przez jakiś czas w centrum zainteresowania i przedmiotem uwielbienia, szukają potem w życiu tego samego. Pragnienia te trudno jest zaspokoić. Jednocześnie osoby takie boją się konfliktów, niechęci innych kobiet, otwartej rywalizacji. Goniąc jednak za pozornymi zwycięstwami często przegrywają, gdyż w bliższych związkach z mężczyznami czują się niezadowolone, łatwo powstaje w nich uczucie, że nie dość są adorowane i kochane.

Inne następstwa problemów rywalizacyjnych występują u kobiet takich jak Maria, czy, prawdopodobnie podobnej do niej, koleżanki Bożeny, Krystyny. U kobiet takich występują wątpliwości lub nawet trwałe przekonania o tym, że nie są atrakcyjne, nie mogą się podobać. Takie przekonania również wynikają w dużym stopniu z ich przeżyć w dzieciństwie. Może to zależeć od braku zainteresowania i miłości ze strony rodziców, którzy mogą np. wyróżniać brata lub siostrę. Odgrywa też w tym rolę porównywanie się z rówieśnikami czy z rodzeństwem na swoją niekorzyść. Nie zrealizowane pragnienia miłości i adoracji pozostają w ukryciu, dołącza się do nich uczucie zazdrości wobec tych, którzy to uzyskali, i żal do osób, które tego nie dały. W późniejszym życiu na tym tle występować może nieufność wobec okazywanych przez kogoś przejawów sympatii, traktowanie dowodów zainteresowania jako fałsz lub litość. W związku z tym nie może dojść do korekcji mylnych poglądów na swój temat lub jest to bardzo trudne.

W przypadku niepowodzeń w jakiejś dziedzinie istnieje oczywiście możliwość, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, znalezienia innych dziedzin, w których można by poczuć się pewnie i dobrze, odnosić sukcesy, potwierdzać swoją wartość. Nie jest celowe wyliczanie tu wszystkich możliwości, dzięki którym człowiek może realizować swoje ambicje i zamierzenia. Chęci wyróżniania się, zyskania uznania, wysunięcia się przed innych są, jak powiedzieliśmy, całkowicie normalne. Ich realizacja jest możliwa dla każdego w ramach obowiązujących zasad współżycia społecznego i stanowi ważny warunek zdrowia psychicznego człowieka.

Aby móc jednak korzystać z tych możliwości, jakie życie każdemu z nas stwarza, trzeba zdobyć się na wiele wysiłku i aktywności. Trzeba umieć godzić się z niepowodzeniami i trudnościami, jakich nikt nie może uniknąć. Najtrudniej jest może dostosować swoje wymaga-

s$ nia do realnych możliwości zarówno swoich, jak wynikających z sytuacji. Ludziom zdrowym zwykle się to w jakiś sposób udaje. Wcale jednak nie dlatego, że konfliktów, niepowodzeń czy trudności nie mają. Potrafią sobie jednak z nimi poradzić. W nerwicy natomiast nie rozwiązane wewnętrzne konflikty nie pozwalają na realizowanie swoich ambicji i zamierzeń w życiu, ani nie pozwalają na rezygnację z nich. Osiągnięty kompromis jest pozorny i często wyraża się w nerwicowych objawach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.