Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Nowa era w historii medycyny – dalszy opis

W okresie międzywojennym, szereg przeprowadzonych zabiegów kardiologicznych, kończyło się porażką. Był to okres względnego zastoju w chirurgii serca. Kilku chirurgów przeszło jednakże do historii. Między innymi kanadyjski chirurg Gordon Murray i Amerykanin Robert Gross. Odnieśli oni znaczne sukcesy w chirurgii zastawki dwudzielnej (znajduje się ona między lewym przedsionkiem i lewą komorą serca), jak również w chirurgii tak zwanego przewodu tętniczego (jest to przewód łączący tętnicę płucną z aortą i zarastający u większości ludzi, po urodzeniu).

Druga wojna światowa, przyniosła dalszy postęp w chirurgii serca. Tysiące i setki tysięcy przeprowadzonych operacji chirurgicznych stworzyło nowe zastępy mistrzów skalpela.

Do postępu chirurgicznego przyczyniły się również nowe odkrycia i wynalazki naukowe. Wprowadzenie antybiotyków, udoskonalenie techniki anestezjologicznej, masowe wprowadzenie transfuzji krwi, okazało się niezwykle pomocne w pracy nowoczesnego chirurga.

Wprowadzenie przez londyńskiego profesora Rusela Brocka i Amerykanina Dwight Harkina w roku 1948, techniki rozciągnięcia zastawek, przez przecięcie otaczających tkanek nożem chirurgicznym rokowało nadzieję na postęp chirurgiczny.

Zabiegi te wykonywano na tak zwanym „zamkniętym sercu”, utrzymując ciągłość krążenia, przez stałą pracę mięśnia sercowego. Nowoczesne techniki chirurgiczne, wprowadzone w ostatnim ćwierćwieczu, utrzymują ciągłość krążenia krwi, przy pomocy tak zwanego „krążenia podtrzymywanego”, przez sztuczne płuco-serce (wyjaśnienie tego pojęcia znajdzie czytelnik przy końcu rozdziału).

Klasyfikacja zabiegów chirurgicznych przeprowadzonych na mięśniu sercowym

Dla większej przejrzystości, należy jeszcze przedstawić schematycznie stan obecny przeprowadzonych zabiegów chirurgicznych na mięśniu sercowym. Wielu pacjentów zapytuje na temat szczegółów związanych z techniką poszczególnych zabiegów chirurgicznych w odniesieniu do mięśnia sercowego. Pewien procent posiada sztuczne zastawki sercowe, niektórzy mają wszczepiony rozrusznik sercowy, inni przebyli operacje „by-pass”. Chirurgia jako nauka, szczególnie chirurgia mięśnia sercowego była od lat obiektem szerokiego zainteresowania. Dla zainteresowanych więc omawiam ten temat nieco obszerniej. Zabiegi chirurgiczne przeprowadzone obecnie na mięśniu sercowym podzielić możemy na kilka grup, mianowicie:

– 1 – Przeszczepy mięśnia sercowego.

Jest to technika chirurgiczna polegająca na pobraniu mięśnia sercowego „od dawcy”, i wszczepieniu do organizmu innego człowieka, „biorcy” (który posiadał zmieniony anatomicznie mięsień sercowy).

– 2 – Zabiegi chirurgiczne na zastawkach mięśnia sercowego i na zastawkach dużych naczyń (aorty, tętnicy płucnej) odchodzących od mięśnia sercowego. Połączone jest to z korekturą anatomiczną zmienionych zastawek. Używa się również zastawek sztucznych, wszczepianych w miejsce zmienionych anatomicznie zastawek.

– 3 – Zabiegi chirurgiczne na tętnicach wieńcowych mięśnia sercowego. Jest to technika chirurgiczna, polegająca na wszczepieniu w mięsień sercowy odpowiednich naczyń żylnych, pobranych z innych części organizmu tego samego pacjenta. Technika ta nosi nazwę „by- pass”.

– 4 – Wszczepienie rozruszników serca. W wypadku zaburzeń przewodnictwa elektrycznego mięśnia sercowego, wprowadza się sztuczny ,,rozrusznik” emitujący bodźce elektryczne. Wpływają one na częstotliwość pracy serca i jednocześnie regulują jego akcję.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.