Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

OKREŚLENIE REHABILITACJI CZ. II

Chcąc lepiej scharakteryzować przyjęte tutaj rozumienie rehabilitacji muszę dokładniej określić pojęcie przewidywalnej zmiany. Otóż przyjmuję, że jest nią ta zmiana, która występuje u pełnosprawnych członków społeczeństwa w wyniku typowych oddziaływań społecznych. Jest to więc ciąg typowych przekształceń jednostek poddanych typowym oddziaływaniom otoczenia społecznego. Jednostki niepełnospraw- ne mogą być poddawane takim samym oddziaływaniom, jednak nie muszą one prowadzić do podobnych efektów. U jednostek niepełnosprawnych mogą się więc pojawić zmiany nieprzewidywalne. Zgodnie z przyjętym kryterium rehabilitacji, oddziaływań, które nie prowadzą do upodobnienia inwalidów do osób pełnosprawnych, nie będę zaliczał do oddziaływań rehabilitacyjnych. Z drugiej strony, wobec tej grupy osób stosowane są oddziaływania specjalistyczne, mające na celu uzyskanie większej ich sprawności. W poprzednim rozdziale wykazałem, że nie zawsze realizacja tego celu jest równoznaczna z upodobnieniem osób niepełnosprawnych do innych członków społeczeństwa. Dlatego też nie wszystkie oddziaływania tradycyjnie zaliczane do praktyki rehabilitacyjnej można uznać za takie właśnie. Będą nimi wyłącznie te, które spowodują rzeczywiste upodobnienie osób niepełnosprawnych do pełnosprawnych członków społeczeństwa.

To, co powiedziałem dotychczas, odnosi się do wszystkich rodzajów .niepełnosprawności. W wypadku rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo sytuacja jest prosta. Zwykle przyjmuje się, że jest to stan nie zmieniający się albo zmieniający się bardzo wolno (S. S. Lapidiew- ski, B. I. Szostak 1973, A. W. Staats 1968). Kontaktów interpersonalnych, które nie doprowadzają do zmian u upośledzonych umysłowo, nie będę nazywał rehabilitacyjnymi, nawet jeśli intencją osób oddziaływających jest wywołanie tych zmian. Natomiast wpływem rehabilitacyjnym będzie każde działanie, które zmienia stan, w jakim znajduje się upośledzony umysłowo i który sprawia, że jest on w swoim funkcjonowaniu bardziej podobny do osób pełnosprawnych. Celowo nie decyduję się w tym miejscu na określenie tego, czym miałyby być uzyskane zmiany u upośledzonych umysłowo. Jak wynika z podanego przykładu, wystąpienie zmiany lub jej brak jest podstawowym kryterium odróżniania oddziaływań interpersonalnych o charakterze rehabilitacyjnym od oddziaływań, które nie mają takiego charakteru.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.