Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Określony wzór wychowawczy

Oczywiście każde z wymienionych zadań wychowawczych zależnie od jego rodzaju i konkretnej sytuacji zrealizujemy różnymi metodami i na tej tylko płaszczyźnie można oczekiwać dobrych wyników również w wychowywaniu dzieci w postawie trzeźwości. ,

W naszym państwie, jak wiadomo, chodzi o wychowywanie człowieka wykształconego i dobrze przygotowanego do wykonywania pracy zawodowej, człowieka prawidłowo rozwiniętego fizycznie i duchowo, gorącego patrioty i szczerego internacjonalisty, człowieka, który o własnym szczęściu i powodzeniu myśli zawsze w powiązaniu z coraz lepszymi warunkami dla całego społeczeństwa, a szlachetne zamierzenia nie tylko deklaruje przy odświętnych okazjach, ale na co dzień wciela w życie: przejmując materialny i kulturalny dorobek starszych pokoleń i korzystając z owoców tego dorobku, pragnie i potrafi go rozwijać i wzbogacać własną inicjatywą, własną rzetelną pracą.

Na tak ogólnie określony wzór wychowawczy składa się oczywiście wiele wymagań szczegółowych, które dotyczą świadomości, charakteru moralnego i umiejętności, czyli jak to się potocznie mówi umysłu, serca i woli, która nie tylko chce, ale i potrafi nagiąć postępowanie do ideałów i norm uznanych za słuszne przez człowieka budującego socjalizm.

Jednolity cel na szerokim froncie wychowywania jest ponad wszelką wątpliwość warunkiem pomyślnych wyników pracy wychowawczej. Z drugiej zaś strony analizując proces wychowania z punktu widzenia potrzeb dzieci i młodzieży należy stwierdzić, że okres dorastania jest powszechnie uważany za najtrudniejszy i w dużym stopniu decydujący dla dalszego kształtowania się osobowości wychowanków. M. lin. bardzo intensywnie rozwija się u młodocianych wyobraźnia oraz pragnienie doznawania jakichś niezwykłych wrażeń i przeżyć. Za bardzo atrakcyjny środek wprowadzania się w czarodziejski świat ułudy może być uznany alkohol i narkotyki. Wyrobienie właściwej oceny tych środków podniecających i prawidłowej postawy w stosunku do nadużywania alkoholu, opartej na znajomości jego skutków, jest bardzo trudnym i złożonym zadaniem wychowawczym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.