Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Patogeneza choroby – zapalenie otrzewnej

Dwie grupy toksyn bakteryjnych są ważne w patogenezie choroby: 1) egzo- toksyny, o działaniu cytotoksycznym i o charakterze enzymów proteolitycznych, wytwarzane głównie przez bakterie beztlenowe i 2)…

Związek alkoholizmu z prostytucją

Podobnie kształtuje się z psychologicznego punktu widzenia aspekt problematyki: prostytucja-alkoholizm. Mimo braku aktualnych badań w tej dziedzinie doświadczenie wykazuje, że w większości przypadków…

Pacjenci przychodzący do bioterapeutów

Do bioterapeuty przychodzi wielu pacjentów, z wieloma schorzeniami i działanie ich jest w jakimś tam procencie skuteczne, chociaż częstotliwość drgań pola bioterapeuty nie zawsze pokrywa się z…

Pacjenci pod obserwacją na oddziale psychoterapii

MARIA od początku pobytu na oddziale zaprzyjaźniła się z pacjentką sprawiającą wrażenie słabej, nieszczęśliwej i bezradnej. Mimo że sama nie czuła się najlepiej, starała się pomagać koleżance,…

AMINOGLIKOZYDY CZ. II

Znane są trzy mechanizmy oporności na aminoglikozydy. Pierwszym jest wspomniana już rybosomalna oporność na streptomycynę. Oporność transportowa rozwija się w wyniku inaktywacji mechanizmu…

Kto ma się leczyć z nerwicy

Czytelnik może zarzucić nam w tym miejscu, że mówiąc już tyle o objawach nerwicowych nie dajemy jasno do zrozumienia, gdzie leży granica między zdrowiem a chorobą. - Nie bardzo wiadomo, kogo uznać za…

Specyfika specjalnie wytworzonych siedlisk

Można więc uznać, że w polskim społeczeństwie, podobnie jak w innych społeczeństwach, występuje silna tendencja do odróżniania osób upośledzonych, a tym samym niedopuszczania ich do uczestniczenia w…

Pełna analiza i synteza zjawisk świata zewnętrznego

Każdy analizator w swoim zakresie działania, przetwarzając bodziec na energię nerwową, dokonuje dalszego różnicowania bodźców, zależnie od ich intensywności i jakości. Tak np. analizator słuchowy…