Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

OKREŚLENIE REHABILITACJI CZ. II

Chcąc lepiej scharakteryzować przyjęte tutaj rozumienie rehabilitacji muszę dokładniej określić pojęcie przewidywalnej zmiany. Otóż przyjmuję, że jest nią ta zmiana, która występuje u pełnosprawnych…

Propaganda wśród młodzieży

Jeżeli chodzi o treść wystąpień propagandowych, to przede wszystkim należy używać argumentów' zrozumiałych, trafiających do przekonania większości słuchaczy. Tak więc należy zawsze dobierać temat i…

Kłótnie w relacjach małżeńskich

Jeśli wewnętrzne sprzeczności przerzucane są na zewnątrz, w małżeństwie wystąpić może walka o prawa i obowiązki, w której małżonkowie używają różnej broni. Nie muszą to być zaraz awantury połączone w…

Niewiedza występująca u pacjentów

Skąd bierze się ta bierność pacjentów, ta ich niewiedza? Otóż moim zdaniem stąd, że medycyna dokonała na nich niewidocznej już dziś psychicznej iniekcji. Zaczęło się to około sto lat temu, kiedy…

Zanik objawów choroby nowotworowej po bioterapii

Przypadek pani Wandy K. z Łeby również zdaje się potwierdzać tezę, że ból jest jedną z najsilniejszych reakcji. Na zdjęciu rtg, które mi dostarczyła, widać na wysokości 3-4 zebra po stronie prawej…

Tetracykliny i ich niepożądane działanie

Tetracykliny działają drażniąco na przewód pokarmowy, choć doksycyklina ze względu na niewielkie dawki i dobre wchłanianie najrzadziej jest przyczyną tych efektów. Tetracykliny zaburzają florę…

Rozwój działalności przeciwalkoholowej w PRL

Pragnąc dokonać próby oceny w zakresie polityki i działalności przeciwalkoholowej w Polsce Ludowej to konieczne staje się uświadomienie sobie faktu stałego wzrostu spożycia alkoholu przez…

Nowa era w historii medycyny – dalszy opis

W okresie międzywojennym, szereg przeprowadzonych zabiegów kardiologicznych, kończyło się porażką. Był to okres względnego zastoju w chirurgii serca. Kilku chirurgów przeszło jednakże do historii.…

Zmienność warunków w różnych pracach

Inna typowa trudność związana jest ze złożonością zadania i z komplikacją warunków. W każdej .pracy zdarzają się takie momenty, w których zbiega się od razu kilka rzeczy, na które trzeba uważać. W…