Tetracykliny i ich niepożądane działanie

Tetracykliny działają drażniąco na przewód pokarmowy, choć doksycyklina ze względu na niewielkie dawki i dobre wchłanianie najrzadziej jest przyczyną tych efektów. Tetracykliny zaburzają florę jelitową i mogą ułatwiać nadkażenie S. aureus, drożdżkami, a także powodować rzekomobło- niaste zapalenie jelit. Doksycyklina, najlepiej wchłaniana, powoduje te zaburzenia stosunkowo rzadko.

Czytaj dalej Tetracykliny i ich niepożądane działanie

Rozwój działalności przeciwalkoholowej w PRL

Pragnąc dokonać próby oceny w zakresie polityki i działalności przeciwalkoholowej w Polsce Ludowej to konieczne staje się uświadomienie sobie faktu stałego wzrostu spożycia alkoholu przez statystycznego mieszkańca oraz liczby chorych na chorobę alkoholową. Ponadto dodać należy, że stan ten przynosi w efekcie bardzo poważny wzrost strat narodowych związanych z pijaństwem i alkoholizmem.

Czytaj dalej Rozwój działalności przeciwalkoholowej w PRL

Nowa era w historii medycyny – dalszy opis

W okresie międzywojennym, szereg przeprowadzonych zabiegów kardiologicznych, kończyło się porażką. Był to okres względnego zastoju w chirurgii serca. Kilku chirurgów przeszło jednakże do historii. Między innymi kanadyjski chirurg Gordon Murray i Amerykanin Robert Gross. Odnieśli oni znaczne sukcesy w chirurgii zastawki dwudzielnej (znajduje się ona między lewym przedsionkiem i lewą komorą serca), jak również w chirurgii tak zwanego przewodu tętniczego (jest to przewód łączący tętnicę płucną z aortą i zarastający u większości ludzi, po urodzeniu).

Czytaj dalej Nowa era w historii medycyny – dalszy opis

Zmienność warunków w różnych pracach

Inna typowa trudność związana jest ze złożonością zadania i z komplikacją warunków. W każdej .pracy zdarzają się takie momenty, w których zbiega się od razu kilka rzeczy, na które trzeba uważać. W pracy tkacza np. obserwujemy to, gdy osnowa zrywa się od razu w dwóch lub trzech miejscach, w pracy kierowcy, gdy musi uniknąć zderzenia z dwoma pojazdami naraz itp. Powstaje trudna sytuacja, która początkujących może wyprowadzić z rówmowagi. Podstawą fizjologiczną tego rodzaju trudności jest hamowanie zewnętrzne, polegające na tym, że bodźce działające równocześnie wzajemnie się hamują. Takich sytuacji mężna uniknąć przede wszystkim przez należytą organizację pracy. Przewidujący nauczyciel uprzedza ucznia o możliwościach powstawania takich sytuacji i powinien przygotować go do rozwiązania powstałych trudności przez przestrzeganie odpowiednich zasad postępowania. A więc nie należy np. załatwiać wszystkiego jednocześnie, lecz działać spokojnie, wykonując poszczególne czynności planowo w określonej kolejności itp.

Czytaj dalej Zmienność warunków w różnych pracach

Dorobek teorii nauczania nie

Dorobek teorii nauczania nie może być przeniesiony w prosty sposób na obszar oddziaływań na upośledzonych umysłowo. Musi on być dostosowany do ograniczonych zdolności uczenia się upośledzonych umysłowo, jak również często spotykanej nadprotekcyjności rodziców, która nie sprzyja rozwojowi samodzielności upośledzonych dzieci oraz równie często spotykanej deprywacji w zakresie stymulacji środowiskowej (H. C. G u n z b u r g 1974a). Pewną osobliwością nauczania upośledzonych umysłowo jest fakt, że proces kształcenia obejmuje poza dziećmi także osoby dorosłe. Fakt ten musi być uwzględniany w tworzeniu koncepcji nauczania specjalnego (H. Borzyszkowska 1978, H. C. Gunzburg 1974a, E. W. Wallin, O. P. Kolstoe 1971).

Czytaj dalej Dorobek teorii nauczania nie

Rozpoznawanie uczniów z rodzin alkoholików

Poczynając od zapisów do klasy pierwszej, badań lekarskich, dokonywania obserwacji potrzebnych do wypełniania kart spostrzeżeń lub podczas pracy w zespole wyrównawczym przygotowującym mniej rozwinięte dzieci do podjęcia nauki, wychowawca ma możność uzyskania wstępnego rozeznania, w których rodzinach mniej lub bardziej systematycznie nadużywany jest alkohol. Spostrzeżenia te powinny być następnie poparte dalszym, kierunkowo prowadzonym rozpoznaniem środowiskowym.

Czytaj dalej Rozpoznawanie uczniów z rodzin alkoholików

Jak leczyć ludzi

Powtórzmy raz jeszcze – dawniej lekarz, stykając się z chorym, zastawał sytuację dość klarowną. Spotykał się z określonym zarazkiem, bólem umiejscowionym w okolicy jakiegoś narządu czy miejsca, z wysypką przypominającą opisane w podręczniku schorzenie itp. Stosował określone środki, które pomagały lub okazywały się bezsilne, a rodzina chorego zdawała sobie sprawę, że zgon oznaczał wyrok Opatrzności. Dziś sytuacja zmieniła się. Po raz pierwszy zaistniała w historii ludzkości sytuacja, w wyniku której zanurzeni jesteśmy w niewidocznym, nie zawsze mierzalnym czynniku dającym zmiany patologiczne. Napromieniowanie jednym rentgenem skraca życie szczura o około 0,61 dnia. Podobnie jest z ludźmi, a nie ma w tej chwili na kuli ziemskiej miejsca, w którym znaleźć by można 100 litrów wody bez śladów promieniotwórczości wywołanej działalnością człowieka. Jeszcze wcześniej zaczęło się dokonywać skażenie przestrzeni polem elektromagnetycznym. W 1949 r. promieniowanie stacji wytwarzających te pola wynosiło ok. pół wata na kilometr kwadratowy Ziemi. W latach siedemdziesiątych zwiększyło się osiemnastokrotnie, przekraczając 9 W/km2. Czy potrzebna jest jednak aż głowica ultradźwiękowa przystawiona do takiego czy innego punktu ciała i odpowiednio duża siła bodźca, aby odnotować niekorzystne zmiany w tej czy innej tkance?

Czytaj dalej Jak leczyć ludzi

Odpoczynek i relaks

Wypoczynek jest w stanie pomóc nerwicowcom tylko w tym stopniu co ludziom zdrowym. Przypomnijmy sobie Jerzego. Był on przykładem człowieka o nerwicowym stosunku do wypoczynku – czuł, że jest to sposób na jego kłopoty, a jednocześnie nic nie robił, aby go sobie zorganizować. Wypoczynek mógł mu pomóc tak jak pomaga każdemu człowiekowi, który pracuje i co jakiś czas potrzebuje wytchnienia z dala od codziennych obowiązków. Natomiast jest mało prawdopodobne, by przez wypoczynek Jerzy mógł pozbyć się lęków. Nie udałoby mu się przecież rozwiązać w ten sposób swoich głębszych problemów. Jego postawa, która zmuszała go do takiego właśnie postępowania, też nie zmieniłaby się.

Czytaj dalej Odpoczynek i relaks