Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Rozwój działalności przeciwalkoholowej w PRL

Pragnąc dokonać próby oceny w zakresie polityki i działalności przeciwalkoholowej w Polsce Ludowej to konieczne staje się uświadomienie sobie faktu stałego wzrostu spożycia alkoholu przez…

Nowa era w historii medycyny – dalszy opis

W okresie międzywojennym, szereg przeprowadzonych zabiegów kardiologicznych, kończyło się porażką. Był to okres względnego zastoju w chirurgii serca. Kilku chirurgów przeszło jednakże do historii.…

Zmienność warunków w różnych pracach

Inna typowa trudność związana jest ze złożonością zadania i z komplikacją warunków. W każdej .pracy zdarzają się takie momenty, w których zbiega się od razu kilka rzeczy, na które trzeba uważać. W…

Dorobek teorii nauczania nie

Dorobek teorii nauczania nie może być przeniesiony w prosty sposób na obszar oddziaływań na upośledzonych umysłowo. Musi on być dostosowany do ograniczonych zdolności uczenia się upośledzonych…

Rozpoznawanie uczniów z rodzin alkoholików

Poczynając od zapisów do klasy pierwszej, badań lekarskich, dokonywania obserwacji potrzebnych do wypełniania kart spostrzeżeń lub podczas pracy w zespole wyrównawczym przygotowującym mniej…

Jak leczyć ludzi

Powtórzmy raz jeszcze - dawniej lekarz, stykając się z chorym, zastawał sytuację dość klarowną. Spotykał się z określonym zarazkiem, bólem umiejscowionym w okolicy jakiegoś narządu czy miejsca, z…

Złe wpływy wywierane przez rodziców – kontynuacja

Samo dziecko ma naturalną skłonność do snucia fantazji, zwłaszcza wówczas, gdy realna znajomość rzeczy nie jest dlań dostępna. Rodzice sami dostarczają materiału do wytworzenia się czy wzmocnienia u…

Odpoczynek i relaks

Wypoczynek jest w stanie pomóc nerwicowcom tylko w tym stopniu co ludziom zdrowym. Przypomnijmy sobie Jerzego. Był on przykładem człowieka o nerwicowym stosunku do wypoczynku - czuł, że jest to…