Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Dorobek teorii nauczania nie

Dorobek teorii nauczania nie może być przeniesiony w prosty sposób na obszar oddziaływań na upośledzonych umysłowo. Musi on być dostosowany do ograniczonych zdolności uczenia się upośledzonych…

Rozpoznawanie uczniów z rodzin alkoholików

Poczynając od zapisów do klasy pierwszej, badań lekarskich, dokonywania obserwacji potrzebnych do wypełniania kart spostrzeżeń lub podczas pracy w zespole wyrównawczym przygotowującym mniej…

Jak leczyć ludzi

Powtórzmy raz jeszcze - dawniej lekarz, stykając się z chorym, zastawał sytuację dość klarowną. Spotykał się z określonym zarazkiem, bólem umiejscowionym w okolicy jakiegoś narządu czy miejsca, z…

Złe wpływy wywierane przez rodziców – kontynuacja

Samo dziecko ma naturalną skłonność do snucia fantazji, zwłaszcza wówczas, gdy realna znajomość rzeczy nie jest dlań dostępna. Rodzice sami dostarczają materiału do wytworzenia się czy wzmocnienia u…

Odpoczynek i relaks

Wypoczynek jest w stanie pomóc nerwicowcom tylko w tym stopniu co ludziom zdrowym. Przypomnijmy sobie Jerzego. Był on przykładem człowieka o nerwicowym stosunku do wypoczynku - czuł, że jest to…