Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Następstwa problemów rywalizacyjnych

Oczywiście, że u osób takich jak Bożena ktoś może nie widzieć żadnych poważnych życiowych trudności. U Bożeny jednak wystąpiły ciężkie objawy nerwicowe, toteż można obawiać się, że jeśli na tym…

Problemy występujące przy nerwicy

Rzeczywiście Bożena sprawiała wrażenie małej, bezradnej dziewczynki, oczekującej rady i pomocy. Chciała być samodzielna, ale chodziło jej w tym głównie o uwolnienie się od nadmiernej kontroli matki.…

Dotychczasowe teorie kancerogenezy

To wprost zdumiewające, jak bardzo słowa te pasują do opisu choroby nowotworowej. Wszystkie odstępstwa od dotychczasowych teorii na temat raka stają się nagle jasne, całkowicie zrozumiałe - wywodzą…

Czym charakteryzuje się instynkt

Zwierzę nie potrzebuje się uczyć, aby powtórzyć dokładnie to samo, co robiły osobniki tego samego gatunku z poprzednich pokoleń. Ale też wystarczy jakaś zasadnicza zmiana w otoczeniu i instynkt…

Różne rodzaje inteligencji

W rozwinięciu swej definicji Stern wskazywał umiejętność prawidłowego wnioskowania oraz wytwarzania odpowiednich narzędzi za pomocą których nowe zadanie zostało rozwiązane.

Rodzice nie traktują wszystkich dzieci jednakowo

Z podobnych przyczyn wypływać mogą trudności w dyskutowaniu problemów związanych z wychowaniem dzieci. Nie tyle chodzi o różnicę w teoretycznych zapatrywaniach, ile o to, jak rodzice postępują z…

CHEMIOTERAPIA

Podstawą leczenia jest kliniczne rozpoznanie peritonitis. Leczenie rozpoczyna się od empirycznej antybiotykoterapii do momentu uzyskania wyniku badania bakteriologicznego. W Wielkiej Brytanii…

ZAPALENIE I FAGOCYTOZA

Zapalenie jest odpowiedzią tkanki na uszkodzenie z migracją białek surowiczych oraz komórek układu immunologicznego (30, 43). Do ogniska zapalnego migrują przede wszystkim leukocyty wielojądrzaste,…