Pojęcie środowiska wychowawczego

W poniższych rozważaniach będziemy się starali ukazać różnorodność oddziaływań poszczególnych środowisk społecznych, w szczególności zaś wydobyć aspekty świadomego oddziaływania w kierunku eliminowania negatywnych zjawisk takich jak alkoholizm, przestępczość, prostytucja w różnorodnych środowiskach społecznych, co w konsekwencji może doprowadzić do ukształtowania pozytywnych wzorów współżycia społecznego.

Czytaj dalej Pojęcie środowiska wychowawczego

Hipoteza Huebnera i Todaro z 1969 r

Każda z tych teorii posługuje się faktami, które ją potwierdzają, ale też na obrzeżu każdej z nich znajdujemy zastrzeżenia, które właściwie… ją wykluczają! Dla przykładu podajmy tu hipotezę Huebnera i Todaro z 1969 r.: „Zgodnie z tą hipotezą komórki większości lub wszystkich kręgowców zawierają zintegrowany ze swoim własnym genomem genom tetrowirusów (wirogen), który ulega przeniesieniu pionowemu (na potomstwo). Zakłada się, że wirogen zawiera przynajmniej jeden gen, zwany onkogenem, który odpowiada za transformację neoplastyczną komórki gospodarza (…). Z drugiej strony, na drodze hybrydyzacji molekularnej, wykazano istnienie w komórkach guzów złośliwych specyficznych sekwencji DNA o zewnętrznym pochodzeniu wirusowym, który to fakt jest w niezgodzie z hipotezą, że rak jest wynikiem depresji lub aktywacji preegzystujących specyficznych sekwencji DNA (onko- genów) przekazywanych przez linie zarodkowe”. (J. Chrobo- czek, W. Zagórski: Wirusologia molekularna. Warszawa 1983).

Czytaj dalej Hipoteza Huebnera i Todaro z 1969 r

Rozwijanie działalności komitetów rodzicielskich

W sprawach organizacyjnych musi uzyskać jak najdalej idącą pomoc ze strony komitetu rodzicielskiego. Nie należy jednak ograniczać jego roli wyłącznie do pomocy w pracach inicjowanych i prowadzonych przez szkołę. Od szkoły w wielu wypadkach zależy wyzwolenie inicjatywy rodziców i stworzenie jej możliwości rozwijania, co zależeć będzie od umiejętności inspiracji poczynań komitetu rodzicielskiego.

Czytaj dalej Rozwijanie działalności komitetów rodzicielskich

Następstwa problemów rywalizacyjnych

Oczywiście, że u osób takich jak Bożena ktoś może nie widzieć żadnych poważnych życiowych trudności. U Bożeny jednak wystąpiły ciężkie objawy nerwicowe, toteż można obawiać się, że jeśli na tym etapie nie będziemy próbować dojść do przyczyn jej aktualnych kłopotów, to, nieprzezwyciężone, przekształcą się one później w te poważne t-rudności, o których myśli Czytelnik. Przypadek Bożeny jest przykładem konfliktu, który może mieć związek z poważnymi problemami wielu kobiet. Kobiety takie, które, tak jak Bożena, były w dzieciństwie przez jakiś czas w centrum zainteresowania i przedmiotem uwielbienia, szukają potem w życiu tego samego. Pragnienia te trudno jest zaspokoić. Jednocześnie osoby takie boją się konfliktów, niechęci innych kobiet, otwartej rywalizacji. Goniąc jednak za pozornymi zwycięstwami często przegrywają, gdyż w bliższych związkach z mężczyznami czują się niezadowolone, łatwo powstaje w nich uczucie, że nie dość są adorowane i kochane.

Czytaj dalej Następstwa problemów rywalizacyjnych

Problemy występujące przy nerwicy

Rzeczywiście Bożena sprawiała wrażenie małej, bezradnej dziewczynki, oczekującej rady i pomocy. Chciała być samodzielna, ale chodziło jej w tym głównie o uwolnienie się od nadmiernej kontroli matki. Inne strony samodzielności tylko przerażały ją lub zniechęcały. Walczyły w niej dwa sprzeczne pragnienia. Z jednej strony samodzielność i pełna swoboda, z drugiej, opieka matki, brak codziennych kłopotów i odpowiedzialności. Co wybrać? Z czego zrezygnować? Ale na razie tego problemu nie ma. Teraz jest chora, musi zapomnieć o swoim buncie i chęci niezależności. Teraz tylko matka może jej pomóc. Co by teraz zrobiła bez niej.

Czytaj dalej Problemy występujące przy nerwicy

Dotychczasowe teorie kancerogenezy

To wprost zdumiewające, jak bardzo słowa te pasują do opisu choroby nowotworowej. Wszystkie odstępstwa od dotychczasowych teorii na temat raka stają się nagle jasne, całkowicie zrozumiałe – wywodzą się one z próby wyjaśnienia tej choroby w konwencji przyczynowo-skutkowej. Jeśli zmiany nowotworowe dzieją się w początkowym etapie na poziomie subkomórkowym (Klimek), to dziś, w fizyce cząstek elementarnych panuje pogląd, że zmiana zależy w przeważającej mierze od przypadku (Toffler). Prigogine twierdzi, że „w ściśle określonym punkcie, w którym dana struktura «przeskakuje» w nowe stadium złożoności, nie sposób przewidzieć praktycznie ani nawet teoretycznie, jaką z wielu możliwych form przyjmie ona za chwilę (…). Prawa ścisłej przyczynowości mają wąskie zastosowanie i odnoszą się do wysoce wyidealizowanych przypadków”.

Czytaj dalej Dotychczasowe teorie kancerogenezy

Czym charakteryzuje się instynkt

Zwierzę nie potrzebuje się uczyć, aby powtórzyć dokładnie to samo, co robiły osobniki tego samego gatunku z poprzednich pokoleń. Ale też wystarczy jakaś zasadnicza zmiana w otoczeniu i instynkt chybia swojego celu. Człowiek wyzyskuje to, podbierając np. kurom jaja, które sam zjada. Mówiąc o instynkcie, mamy na myśli taki rodzaj zachowania się, który charakteryzują następujące cechy:

Czytaj dalej Czym charakteryzuje się instynkt

Rodzice nie traktują wszystkich dzieci jednakowo

Z podobnych przyczyn wypływać mogą trudności w dyskutowaniu problemów związanych z wychowaniem dzieci. Nie tyle chodzi o różnicę w teoretycznych zapatrywaniach, ile o to, jak rodzice postępują z dzieckiem na co dzień. PostawTy uczuciowe, z jakich to wTynika, często pomijane są milczeniem.

Czytaj dalej Rodzice nie traktują wszystkich dzieci jednakowo