Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

ZAPALENIE I FAGOCYTOZA

Zapalenie jest odpowiedzią tkanki na uszkodzenie z migracją białek surowiczych oraz komórek układu immunologicznego (30, 43). Do ogniska zapalnego migrują przede wszystkim leukocyty wielojądrzaste,…

Sprawy interesujące dla gatunku ludzkiego

Uwaga dowolna ma zasadnicze znaczenie dla działalności człowieka. Tylko przy umiejętności koncentrowania się na dowolnym przedmiocie możemy wykonywać poważne prace i odpowiedzialne zadania,…

Historia o osobach z nerwicą – ciąg dalszy

Bożena i Andrzej słuchali z zainteresowaniem i rozmawialiby dalej, gdyby Zbyszek nie zawołał ich do pracy. Andrzej był bardzo niezadowolony, że zwrócono mu uwagę, miał przecież najszczersze chęci…

ZAPALENIE KOŚCI POURAZOWE

Klinika i rozpoznanie. Dominują objawy miejscowe: obrzęk, zaczerwienienie, wzmożone ucieplenie, wyciek ropny, a z czasem rozejście się rany, ubytek powłok, przetoki i wydzielanie martwaków. W ostrych…

Dobre rady odnośnie choroby nerwicowej cz. II

Podobnie, choć ostrzej, odczuwać to może ktoś, kto w odpowiedzi na swoje trudności i bezradność wobec niego słyszy: - „Powinieneś wziąć się w garść, przemóc się, trzeba mieć silną wolę." - Powstawać…

ZAPALENIE KRWIOPOCHODNE KOŚCI U DZIECI

Występuje u dzieci powyżej 2 roku życia do zakończenia wzrostu, zwykle rozwija się mniej burzliwie niż u najmłodszych i może mieć różną postać kliniczną. Etiologia. Najczęściej izoluje się S. aureus,…

Czym związana jest choroba nowotworowa

Robert J. C. Harris w książce Rak, wydanej przed kilku laty (Warszawa 1985), prezentuje badaczy, którzy już wtedy podejrzewali, gdzie należy szukać przyczyn tej choroby. „Wielu naukowców…

KARBAPENEMY CZ. II

Imipenem jest transportowany inną drogą niż pozostałe antybiotyki beta-laktamowe i jest aktywny wobec bakterii, których oporność jest związana z zahamowaniem transportu antybiotyków beta-laktamowych.