Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

RODZAJE MOTYWÓW

Rozważając pochodzenie motywów, dokonaliśmy tym samym i pewnej ich klasyfikacji. A więc niektóre motywy są związane z potrzebami biologicznymi, inne z potrzebami wynikającymi ze współżycia albo też…

Komplikacje związane z pęcherzem moczowym

Związek zakażenia z obecnością ciał obcych w drogach moczowych jest powszechnie znany. Szczególnie niekorzystną rolę odgrywa w tym przypadku drenaż dróg moczowych. Wprowadzenie cewnika przez cewkę do…

Stany w jakich występują nowotwory

Dalsze działanie czynnika uszkadzającego pogłębia już istniejące zmiany i dochodzi do stanu, w którym destrukcja komórki będzie się posuwała spontanicznie, niezależnie od tego, czy czynnik…

Dalsze etapy leczenia nerwicy

Podobnie i dni następne pełne były przeżyć. Na codziennej psychoterapii omawiano życiorysy i problemy powstałe w grupie. Wszystko, co działo się w grupie, było przenoszone na psychoterapię. Sprawy,…

Wpływ wychowawczy rodziny i przedszkola na dziecko

W zabawie rozwija się wyobraźnią dziecka. Im więcej dzieci uczestniczy w zabawie i im bardziej jest ona złożona, tym subtelniejsze są jej prawidła, ale tym więcej zawiera ona bodźców rozwojowych dla…

Mechaniczny stosunek do zdrowia

Nic dziwnego, że pokawałkowany obraz świata musi być również niezdrowy, skoro te dwa słowa: „zdrowie" i „całość" (ang. health i whole) łączy tak bliskie pokrewieństwo. Oba, jak zresztą słowa…

Dziecko a rodzice

Pierwszą i najważniejszą szkołą życia jest dla dziecka dom rodzinny, pierwszymi nauczycielami rodzice. Małe dziecko jest bezbronne, zdane całkowicie na dorosłych, potrzebuje ich opieki i miłości. Gdy…

Dochodzenie do twierdzeń naukowych w psychologii

Kolejny problem to sprawa dochodzenia do twierdzeń naukowych w ramach tej dziedziny .psychologii. Nie widzę powodu, dla którego należałoby dopatrywać się tu jakiejś specyfiki. Sądzę, że w takim samym…