Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Patogeneza choroby – zapalenie otrzewnej

Dwie grupy toksyn bakteryjnych są ważne w patogenezie choroby: 1) egzo- toksyny, o działaniu cytotoksycznym i o charakterze enzymów proteolitycznych, wytwarzane głównie przez bakterie beztlenowe i 2) endotoksyna – element strukturalny ściany komórkowej tlenowych pałeczek Gram-ujemnych. Pierwsza grupa toksyn jest odpowiedzialna za powstawanie zmian miejscowych, zapalnych i martwicy, endotoksyna natomiast ma udział w patogenezie ogólnych objawów septycznych. w zapaleniu otrzewnej, niezależnie od pierwotnej przyczyny choroby, zmiany miejscowe prowadzą do zagrażających życiu zaburzeń ogólnoustrojo- wych, spowodowanych oligowolemią i działaniem toksycznym. Naciek zapalny otrzewnej powoduje znaczną ucieczkę płynu z łożyska naczyniowego i jego gromadzenie się w otrzewnej, często w ścianie i świetle jelita. Prowadzi to do hipowolemii i odwodnienia już w bardzo wczesnym okresie choroby i ostatecznie do wstrząsu septycznego, spowodowanego działaniem toksyn. Niedotlenienie ma podstawowe znaczenie w patomechanizmie zaburzeń ogól- noustrojowych (2, 6, 32). Jest ono spowodowane toksyczną niewydolnością krążenia, zmniejszonym zaopatrzeniem w tlen i zaburzeniami jego transportu do tkanek oraz wykorzystania, spowodowanego zahamowaniem syntezy ATP przez endotoksynę. Rozwija się niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, niedokrwienie nerek spowodowane hipowolemią i uszkodzeniem toksycznym nabłonka kanalików nerkowych. Niedotlenienie ściany jelita ułatwia, poza przemieszczaniem się drobnoustrojów, dalszy wypływ płynu i toksyn bakteryjnych do jamy otrzewnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.