Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Pijaństwo i alkoholizm wśród młodych ludzi

Reasumując wyniki dotychczasowego stanu badań nad problemem pijaństwa i alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz powodujących je czynników można wysnuć wnioski końcowe, a mianowicie:

– 1. Przyjmuje się, że spożycie alkoholu jest rozpowszechnione, jeśli odsetek pijących wynosi co najmniej połowę badanych. W takim przypadku z rozpowszechnionym piciem alkoholu spotykamy się już wśród 12-latków. Dotyczy to przede wszystkim piwa. W wyższych kategoriach wieku (17-18 lat) spotykamy się z rozpowszechnionym piciem wina, a następnie wódki. Z rozpowszechnieniem picia alkoholu wśród młodzieży zbiega się niski odsetek abstynentów, np. wśród młodzieży od 18 do 24 lat odsetek ten niższy jest niż w wyższych kategoriach wieku i nie przekracza kilku procent.

– 2. Wśród młodzieży starszej szczególnie zaznaczył się wzrost przeciętnego spożycia alkoholu. O ile na początku lat sześćdziesiątych największe spożycie notowano wśród ludzi w wieku 25-39 lat, to już w roku 1968 zaobserwowano największe spożycie alkoholu wśród młodzieży 18-24-letniej.

– 3. Począwszy od 12, 13 roku życia notuje się wraz z rozpowszechnieniem zwiększenia częstotliwości picia np. w latach 62-64 zanotowano, że odsetek chłopców z Warszawy w wieku 12-13 lat pijących raz na miesiąc i częściej wynosi 20%, a w wieku 18 lat – 62%. W 1968 roku ponad połowa młodzieży 18-24 lat wypijała w skali rocznej ponad 16 1. 40% alkoholu.

– 4. Stwierdzono niski stopień poinformowania rodziców o spożyciu alkoholu przez ich dzieci, szczególnie’ wtedy, jeśli spożycie to jest większe niż przeciętne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.