Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Problemy współczesnej medycyny

Stajęc się coraz większym specjalistę od części, czy chcemy tego, czy nie, stajemy się coraz mniej pewni w kwestiach całości. A organizm jest całościę. Jedynym przezwyciężeniem tej sprzeczności byłaby funkcja lekarza integrujęcego wyniki badań i diagnoz specjalistów, powiedzmy nieładnie – lekarza „całościowca”, który miałby decydujęcę rolę i ostatni głos w postawieniu diagnozy i on mógłby tylko leczyć, a specjaliści pomagać mu w tym leczeniu, dostarczajęc np. w przypadku choroby przewlekłej koniecznych badań częstkowych. Ale jest akurat odwrotnie. Lekarz ogólny traktowany jest jako lekarz o najniższej wartości, a kiedy chory raz wpadnie w ręce lekarza specjalisty, to na ogół już z nich nie wychodzi. W innej wersji zdanie to mogłoby mieć zakończenie: …to do końca terapii przez lekarza specjalistę jest leczony.

Gzy naprawdę więc nie ma od tej sytuacji odwrotu? Myślę, że im szybciej medycyna da hasło do odtrębienia tego odwrotu, tym więcej zyska ona sama, a już szczególnie – pacjenci.

Nie będę dłużej cytował co smakowitszych fragmentów miażdżęcej krytyki Capry, a dotyczęcej kartezjańskiego, reduk- cjonistycznego, biomedycznego modelu, w ramach którego rozwijała się współczesna medycyna. Postaram się teraz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego bioterapia jest tak zawzięcie zwalczana przez świat medyczny. Znalazłem bowiem kilka przyczyn tej niechęci.

Fritiof Capra uświadamia nam jeszcze jedną sprzeczność – wszak bioterapia jest dokładną odwrotnością widzenia człowieka jako skomplikowanej maszyny, w której wystarczy poprawić uszkodzoną śrubkę, aby mechanizm zaczął znów poprawnie działać. I jeszcze jedno. Bioelektroniczny model życia autorstwa Włodzimierza Sedlaka, który będzie tutaj wielokrotnie omawiany, nie jest bynajmniej „ostatnim etapem redukcjonizmu”, jak mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać. Jeśli Wszechświat jawi się nam teraz jako harmonijna, niepodzielna całość, jako sieć dynamicznych związków i zależności, to bioelektronika, która udawadnia, że życie toczy się na najprostszych poziomach materii, jest bliska takiemu widzeniu świata.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.