Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Problemy występujące przy nerwicy

Rzeczywiście Bożena sprawiała wrażenie małej, bezradnej dziewczynki, oczekującej rady i pomocy. Chciała być samodzielna, ale chodziło jej w tym głównie o uwolnienie się od nadmiernej kontroli matki. Inne strony samodzielności tylko przerażały ją lub zniechęcały. Walczyły w niej dwa sprzeczne pragnienia. Z jednej strony samodzielność i pełna swoboda, z drugiej, opieka matki, brak codziennych kłopotów i odpowiedzialności. Co wybrać? Z czego zrezygnować? Ale na razie tego problemu nie ma. Teraz jest chora, musi zapomnieć o swoim buncie i chęci niezależności. Teraz tylko matka może jej pomóc. Co by teraz zrobiła bez niej.

Tego rodzaju problemy występują w nerwicy bardzo często. Rzecz jasna, że najczęściej spotykamy się z nimi u ludzi młodych, którzy mają wejść w samodzielne życie, lecz nie zerwali jeszcze silnych więzi rodzinnych i tkwią nadal w dziecięcej zależności od rodziców. Jak powiedzieliśmy jednak wyżej, w problemach nerwicowych zasadniczą rolę odgrywa uczuciowa strona zależności, a nie jej formalne przejawy. Dlatego problemy te widzimy także u ludzi dorosłych, mających już własne rodziny, materialnie i mieszkaniowo niezależnych od rodziców. Czasem okazuje się, że na życie małżeńskie dorosłej pary, mieszkającej osobno i mającej własne dzieci wpływają w sposób zasadniczy związki jednego lub obojga małżonków z jego rodzicami. Nie musi to nawet przejawiać się w formie bezpośredniej ingerencji ich rodziców, choć i takie sytuacje widzimy w życiu. Zależność od swoich rodziców może wyrażać się w utrzymującym się uzależnieniu od ich opinii, w szukaniu u nich oparcia i pomocy. Wyraźnie widać to np. w przypadku, kiedy w małżeństwie zaistnieją konflikty. Żona może wówczas zwracać się do swojej matki, aby przy jej pomocy rozstrzygnąć nieporozumienia na swoją korzyść lub uzyskać od niej to, czego aktualnie nie dostaje od swego męża. Podobnie mąż, który czuje, że żona za mało dba o niego i narzuca mu swoje zdanie, może uciekać do matki, która jest dla niego bardziej wyrozumiała i zawsze się o niego troszczyła. Oczywiście, sytuacja, kiedy np. ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem któreś z dziadków zostaje włączone w układ rodzinny, stwarza dogodniejszą sposobność do rysowania się konfliktów, związanych z zależnością od rodziców. W takiej rozszerzonej rodzinie występuje także wiele innych problemów, jak np. związanych z konkurencją czy tworzeniem sojuszy w obrębie rodziny. Jednak wzajemne zależności są zwykle bardzo ważne i np. w przypadku konfliktów małżeńskich, zrozumienie ich znaczenia odgrywa doniosłą rolę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.