Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ POOPERACYJNYCH W NEUROCHIRURGII

Zagadnienie odpowiedniej izolacji oraz czystości bloku operacyjnego i jałowości instrumentarium zostało pominięte, ponieważ wychodzi poza ramy niniejszego opracowania.

Zapobieganie zakażeniom podczas operacji w neurochirurgii zaczyna się już w trakcie przygotowywania pola operacyjnego. W przypadkach kranioto- mii istotnym elementem jest staranne ogolenie skóry głowy w miejscu operacji sposób golenia może mieć wpływ na rozwój zakażenia (22). Odkażanie skóry na głowie zależy od własnych doświadczeń ośrodka i rzadko jest przed- miotem doniesień. W Klinice Neurochirurgii AM w Warszawie pole operacyjne zmywa się kilkakrotnie alkoholowym roztworem hibitanu, dwukrotnie – jodyną, potem po osuszeniu zmywa się je eterem, a następnie przylepia jałową folię (Steri-Drape lub odpowiednik), która dokładnie przylega do skóry. W czasie operacji przed otwarciem opony twardej i po jej zamknięciu przemywa się pole operacyjne wodnym roztworem hibitanu. Oczywiście przygotowanie pola operacyjnego może się różnić w szczegółach, ale zawsze jest istotnym elementem walki z zakażeniem.

Właściwa jednak dyskusja dotyczy celowości profilaktycznego stosowania antybiotyków w czystych operacjach neurochirurgicznych. Są na ten temat kontrowersyjne opinie. Jak dotychczas nie ma odpowiednich badań prospektywnych, przeprowadzonych na dużym materiale chorych. Prospektywne badania o charakterze ślepej próby nie zostały dokończone z przyczyn etycz- no-deontologicznych znacznie większa liczba zakażeń pooperacyjnych w grupie kontrolnej zmuszała do przerwania badań, a zebrany materia! nie był dostatecznie duży do statystycznego opracowania (16, 17). Praca Bullocka i wsp. (4) o charakterze podwójnie ślepej próby wykazała skuteczność profilaktyki okołooperacyjnej antybiotykami, chociaż liczba chorych – 397 nie była duża (dla wymogów statystycznych powinna wynosić 6000).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.