Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

PROTOTYP CZ. II

Najbliższy dla N. Cantor jest drugi sposób rozumienia prototypu. Pisze ona: „…ludzie posiadają w pamięci dobrze ustrukturalizowane i trwałe reprezentacje cech związanych z różnymi typami osobowości” i dalej „…taki prototyp kategorii zawiera wykaz cech lub sieć pamięciową, duży zbiór mniej lub bardziej powiązanych właściwości, które łącznie reprezentują lub egzemplifikują znaczenie tej kategorii”. (N. Cantor, W. Mischel 1986). Wydawać by się mogło, że takie rozumienie prototypu jest całkowicie zgodne z wprowadzonym poprzednio określeniem sytuacji (patrz s. 90). Istnieje jednak między tymi pojęciami zasadnicza różnica. Dotyczy ona genezy tworzenia się prototypu w ujęciu N. Cantor oraz sytuacji w rozumieniu przyjętym w tej pracy.

N. Cantor nie interesuje się w sposób szczególny tym zagadnieniem. Jednak z luźno zamieszczonych uwag można sądzić, że przyjmuje ona dość prosty mechanizm tworzenia się prototypów. Otóż jednostka spostrzega obiekty zewnętrznego świata, wyodrębnia z nich jakieś właściwości, które uznaje za istotne dla tych obiektów i one stanowią prototyp. Można więc powiedzieć, że prototypy powstają poza otoczeniem społecznym, dzięki aktywności poznawczej jednostek i tylko dzięki niej. Spostrzeganie następnych obiektów polega na rozpoznawaniu w nich takich właściwości, które uznane zostały uprzednio za istotne. Na podstawie tego rozpoznania dokonywane jest następnie zaklasyfikowanie do jakiejś kategorii, która jest określona poprzez dany prototyp. Tak więc przypisanie znaczenia zachodzi dzięki interakcji między fizycznymi obiektami otoczenia i indywidualnie wypracowaną ka- tegorialną reprezentacją tego otoczenia (N. Cantor 1981, N. Cantor, W. Michel 1986). Przyznać należy, że mechanizm tworzenia się prototypów został przedstawiony przez N. Cantor w sposób bardzo ogólny. Mogła ona sobie na to pozwolić, ponieważ prowadzone przez nią badania koncentrują się przede wszystkim na określeniu struktury i zasad funkcjonowania prototypów. W tej pracy muszę jednak nieco inaczej oraz nieco dokładniej scharakteryzować genetyczny aspekt tego pojęcia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.