Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Przebieg działania określa wiedza o celu

Znaczenie wiedzy nie ogranicza się do dostarczenia danych dla realizacji planów odległych. Wiedza jest czynna przy wykonywaniu poszczególnych etapów naszej działalności, nawet najbardziej drobnych. Oto uczeń rozwiązuje zadanie. Aby je rozwiązać, musi znać wszystkie potrzebne dane. Musi dalej być przygotowany do rozwiązywania zadań przez opanowanie twierdzeń zawartych w poprzednio zdobytych wiadomościach. Nie rozwiąże zadania matematycznego z programu np. III klasy technikum, kto nie opanował materiału programowego matematyki z lat ubiegłych.

Przebieg działania określa wiedza o celu, który zamierzamy osiągnąć i o środkach, którymi możemy się posłużyć. Tak np., jeżeli wykonujemy jakieś zadanie.produkcyjne, to musimy znać zarówno cel, cechy przedmiotu, który zamierzamy wyprodukować, surowiec i jego cechy, -narzędzia i metody, którymi możemy działać, jak wreszcie i warunki, w których będzie przebiegało działanie.

Jest również sprawą ważną odróżnienie działań, które nam są znane i przebiegają w takich samych lub bardzo podobnych warunkach od działań, które będą przebiegały w warunkach odmiennych od naszego dotychczasowego doświadczenia.

Przy takich samych warunkach posługujemy się z reguły metodami, którymi posługiwaliśmy się kiedyś. Stałe warunki powodują szybkie wytworzenie się umiejętności działania, które się potem zawsze jednakowo powtarza.

Warunki zmienne zmuszają do układania za każdym razem nowego planu działania. Warunki zmienne wymagają w znaczniejszym stopniu samodzielności, zmuszają do większego wysiłku myślowego, a nieraz do prawdziwej twórczości, jeżeli zadanie, które nam dano, bardzo odbiega od dotychczasowego doświadczenia. w ogóle twórczość, jak np. naukowa, techniczna itp. Tu mieści się także praca nauczyciela – nauczanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.