Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

RODZAJE MOTYWÓW

Rozważając pochodzenie motywów, dokonaliśmy tym samym i pewnej ich klasyfikacji. A więc niektóre motywy są związane z potrzebami biologicznymi, inne z potrzebami wynikającymi ze współżycia albo też potrzebami kulturalnymi. Motywy działania można jeszcze w rozmaity sposób dzielić, rysując przez to wyraziściej charakter motywów działania. Powiadamy np., że kimś rządzą motywy osobiste. Gdy tak mówimy, stwierdzamy, że ten ktoś w swoim działaniu dąży do uzyskania takich rezultatów, które mają się okazać szczególnie korzystne dla niego samego. Mówimy o motywach osobistych zwłaszcza wówczas, gdy osiągnięte rezultaty działania nie tylko są korzystne dla tego, kto działa, ale równocześnie przynoszą wyraźnie uszczerbek innym ludziom.

Nie zawsze przecież motywy osobiste przynoszą uszczerbek innym. Oto uczeń pracowicie przygotowuje lekcje, gdyż ojciec obiecał, że za dobre świadectwo otrzyma zegarek. Motyw działania jest zupełnie osobisty, jednakże nie przynosi on nikomu szkody, a nawet działanie to jest pożyteczne społecznie.

Motywy osobiste nie zawsze pokrywają się z motywami o charakterze egoistycznym. Młodzieniec studiujący w szkole wyższej pragnie zdobyć dyplom, aby sprawić zadowolenie swej matce, która zawsze marzyła o tym, aby mieć syna inżyniera. I w tym przypadku motywy działania są osobiste, ale nie egoistyczne. Natomiast za działania kierowane motywami społeczny- m i uważamy takie działania, których sprężyną są opinie, przekonania lub też dobro jakichś grup społecznych. Tak np. zdyscyplinowany wycieczkowicz, przestrzegając nakazów społecznych, zaciera ślady swego obozowiska w lesie, przywracając miejscu pierwotny wygląd.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.