Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Różnice między spostrzeżeniami i wyobrażeniami odtwórczymi

Takie odnawiające się w świadomości obrazy przedmiotów i zjawisk, które kiedyś oglądaliśmy, nazywamy w y o b r a ż eni a m i odtwórczymi. Są one odnową dawnych spostrzeżeń.

Między rzeczywistymi spostrzeżeniami’ i wyobrażeniami odtwórczymi zachodzą jednak pewne różnice. Zwykle wyobrażenia nie są tak żywe jak spostrzeżenia. Barwy i kształty przedmiotów są w wyobrażeniach mniej ostre.

W wyobrażeniu odtwarzają się główne cechy zjawisk, a ginie wiele drobnych czy drugorzędnych cech, które mają rzeczywiste przedmioty i zjawiska. Wyobrażenie nie jest więc ścisłym odtworzeniem dawnych spostrzeżeń. Ponadto w wyobrażeniach zdarza się, że mieszają się różne spostrzeżenia. Obok więc braku pewnych cech mogą się zjawić cechy, których nie było w sytuacji, w której dokonywaliśmy spostrzeżeń. Mogły się bowiem domieszać pewne elementy z innych spostrzeżeń.

Niektóre wyobrażenia są odnawianiem się w świadomości dawr nych spostrzeżeń. Są tedy wynikiem przypominania dawnych przeżyć. Obok takich przedmiotów, które kiedyś widzieliśmy, każdy człowiek wyobraża sobie wiele przedmiotów i zjawisk, których nigdy nie widział. Czytając np. Redutę Ordona, wyobrażamy sobie przebieg bitwy, odgłosy boju, zniszczenie wywoływane przez ogień armatni i wybuch prochów. Podobnie plastyczne opisy Con- rada-Korzeniowskiego pomagają w wytworzeniu obrazu dalekich mórz południowych i ludzi, którzy są bahaterami jego książek. Prawie każdy czytelnik Trylogii widzi Zagłobę, Kmicica, Skrzetuskiego, Wołodyjowskiego, Bohuna, wyobraża sobie ich pojedynki itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.