Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Rozpoznawanie uczniów z rodzin alkoholików

Poczynając od zapisów do klasy pierwszej, badań lekarskich, dokonywania obserwacji potrzebnych do wypełniania kart spostrzeżeń lub podczas pracy w zespole wyrównawczym przygotowującym mniej rozwinięte dzieci do podjęcia nauki, wychowawca ma możność uzyskania wstępnego rozeznania, w których rodzinach mniej lub bardziej systematycznie nadużywany jest alkohol. Spostrzeżenia te powinny być następnie poparte dalszym, kierunkowo prowadzonym rozpoznaniem środowiskowym.

Równocześnie wiadomości uzyskane z przedszkola, wnikliwa obserwacja ucznia, przyczyny spóźnień, nieobecność, braki w wyżywieniu i ubraniu, nieprzygotowania do lekcji itp., rozmowy z trójką klasową, wreszcie wywiady środowiskowe przeprowadzone osobiście przez wychowawcę mogą pozwolić na uzyskanie obrazu bardziej zbliżonego do faktycznej rzeczywistości.

Na szczególną uwagę zasługują tu wywiady środowiskowe jako dające stosunkowo duże możliwości stwierdzenia stanu panującego w domu rodzinnym ucznia. Z wyjątkiem uzasadnionych wypadków nie powinny mieć one charakteru odwiedzin urzędowych. Nie zapowiedziane, mające na celu uzgodnienie postępowania wychowawczego, dojście przyczyn nieobecności itp. pozwoli wychowawcy uchwycić nie wyreżyserowany i nie zafałszowany obraz warunków domowych.

Równocześnie pomocne okazać się tu mogą opinie społeczno- -wychowawczych poradni TPD dla dzieci i młodzieży zasięgane w wypadkach występowania trudności wychowawczych przy normalnym rozwoju umysłowym, albo wojewódzkich przychodni zdrowia psychicznego (poradnie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży – przy podejrzeniach zaburzeń psychicznych).

W miarę starannie prowadzonego rozpoznania można uzyskać coraz bardziej dokładny i prawdziwy obraz stanu wychowawczego i materialnego domu rodzinnego dzieci i młodzieży. Dopiero na tym tle staje się możliwe właściwe rozszyfrowanie przyczyn wychowawczego i zdrowotnego stanu ucznia, a tym samym i podjęcie odpowiednich środków zaradczych. Należy tu dodać, że systematycznie prowadzona i aktualizowana dokumentacja lub jej skrót, w razie przejścia ucznia do innej szkoły, powinny być tam przekazane.

Podczas przeprowadzenia i przy wykorzystywaniu uzyskanych wiadomości obowiązuje daleko posunięta dyskrecja i takt. Wychowawca lub nauczyciel musi zdobyć potrzebne mu wiadomości, niejednokrotnie tajone przez rodzinę, nie może jednak dopuścić do wzajemnego oskarżania się członków rodziny, jak i osób trzecich o ujawnienie tajemnic. W wielu zaś sprawach konieczne jest zachowanie tajemnicy zawodowej, podobnie jak np. wśród lekarzy. Również w rozmowach z dzieckiem nie powinno się dopuszczać do sytuacji, w których ‚będzie ono oskarżać rodziców lub wyczuje, iż jest o nich rozpytywane.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.