Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Rozważania prognostyczne zawału serca

Warto pamiętać, w trakcie rozważań na temat prognozy choroby, że mięsień sercowy u osobnika, który przeszedł zawał mięśnia sercowego, jest w zdecydowanej większości stosunkowo sprawny i zdrowy. Znaczy to, że zmiany anatomiczne, istnieją najczęściej tylko w jednym ognisku.

Pozostała część mięśnia jest zdolna do wydajnej pracy przez długi okres czasu. Pamiętajmy również, że i samo ognisko zawału ulec może całkowitej regeneracji. Ogląda się czasem pacjentów, którzy przechodzili tę chorobę i u których jest praktyczną niemożliwością. korzystając nawet z najbardziej precyzyjnych badań, znaleźć jakiekolwiek ślady choroby. Może to być również jeden, jedyny, epizod chorobowy.

Jest to więc nieraz pozorna „tragedia”. Twierdzimy, że człowiek, który przeżył zawał mięśnia sercowego, ma przed sobą wydajne, całkowicie normalne życie. Wielu pacjentów wręcz twierdzi, że choroba pozwoliła otworzyć im oczy na szereg problemów, których kiedyś nie dostrzegali.

Podstawowym zadaniem po chorobie jest eliminacja czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Eliminacja czynników ryzyka odgrywa znacznie większą rolę niż leczenie farmakologiczne.

Poważny nacisk kładzie się obecnie na pomoc pacjentowi w chwilach bezpośrednich po wystąpieniu choroby. Sprawą zasadniczą jest natychmiastowy transport pacjenta, najlepiej do szpitala, w którym znajduje się Oddział Intensywnej Terapii. W niektórych miastach istnieją specjalnie wyposażone karetki reanimacyjne z odpowiednio wyszkolonym personelem medycznym i odpowiednim sprzętem technicznym.

W momencie dotarcia do szpitala, szanse leczenia rosną bardzo znacznie. Ponad 80% pacjentów z zawałem serca przewiezionych do odpowiednio wyposażonego szpitala ma szanse całkowitego powrotu do zdrowia. Rezultaty lecznicze będą zależały od wielkości ogniska zawałowego, od umiejscowienia zawału w mięśniu sercowym, od wieku pacjenta i wreszcie od współistnienia ewentualnych wcześniejszych epizodów zawałowych mięśnia sercowego.

Leczenie zawału mięśnia sercowego: w domu, czy w szpitalu? W rozważaniach swoich postawiłem szereg korzyści wypływających z leczenia szpitalnego. Sprawa ta jest jednak nadal problemem otwartym. Wielu doświadczonych lekarzy uważa, że istnieje realna szansa dobrego leczenia w warunkach domowych. Spróbujmy podsumować korzyści i rozczarowania wynikłe z jednego i drugiego rodzaju leczenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.