Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Rozwijanie działalności komitetów rodzicielskich

W sprawach organizacyjnych musi uzyskać jak najdalej idącą pomoc ze strony komitetu rodzicielskiego. Nie należy jednak ograniczać jego roli wyłącznie do pomocy w pracach inicjowanych i prowadzonych przez szkołę. Od szkoły w wielu wypadkach zależy wyzwolenie inicjatywy rodziców i stworzenie jej możliwości rozwijania, co zależeć będzie od umiejętności inspiracji poczynań komitetu rodzicielskiego.

Pomocna może się tu okazać utworzona w ramach komitetu sekcja pedagogizacji rodziców. W zakresie działania sekcji powinny znaleźć się nie tylko omówione wyżej imprezy, ale również różnego rodzaju kursy o charakterze oświatowo-wychowawczym organizowane dla rodziców, jak np. oświaty sanitarnej, gastronomii, wiedzy pedagogicznej i wiele innych, które nie pozostają bez znaczenia dla wychowania w trzeźwości. Równie ważne jest utrzymanie łączności, przenoszenie informacji, a nawet organizowanie na własnym terenie zajęć Uniwersytetu dla Rodziców lub Uniwersytetu Powszechnego. Obiektem troski również powinien być dział biblioteki szkolnej przeznaczony dla rodziców.

Praca sekcji mająca charakter długofalowy i planowy musi być skoordynowana z pracą wychowawczą wśród rodziców prowadzoną przez szkołę. Konieczne jest tu opracowanie kalendarza imprez, wystaw i innych poczynań sekcji w ścisłym powiązaniu z analogicznym – szkoły, a na tej podstawie wspólnego, ośmioletniego planu perspektywicznego.

Rozwijanie działalności komitetów rodzicielskich powinno odbywać się przy pozyskaniu do współpracy jak najszerszego grona rodziców, co pozwoli na ich postępujące zaangażowanie w dzieło wychowania w trzeźwości oraz zwiększy jego zasięg. Wskazane jest wykorzystanie rodziców nie tylko w działalności organizacyjnej. Wielu spośród nich może być zaangażowanych w sposób znacznie bardziej bezpośredni – lekarze, funkcjonariusze MO, przedstawiciele poradni przeciwalkoholowej, członkowie Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego i inni specjaliści wystąpią wtedy w roli prelegentów lub prowadzących dyskusję. Mogą też zająć się trudną działalnością w rodzinach alkoholików. Wszelkiego rodzaju wywiady, rozmowy indywidualne powinny być prowadzone wspólnie przez szkołę i komitet rodzicielski, a nawet radę zakładową lub osiedlową czy komitet blokowy. W wielu wypadkach będzie to działalność bez porównania bardziej skuteczna aniżeli osamotnione wysiłki szkoły.

Możliwości oddziaływania komitetów mogą być wydatnie zwiększone planową i zorganizowaną współpracą z radami zakładowymi, organizacjami partyjnymi, jak i oddziałami SKP.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.