Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Rozwój działalności przeciwalkoholowej w PRL

Pragnąc dokonać próby oceny w zakresie polityki i działalności przeciwalkoholowej w Polsce Ludowej to konieczne staje się uświadomienie sobie faktu stałego wzrostu spożycia alkoholu przez statystycznego mieszkańca oraz liczby chorych na chorobę alkoholową. Ponadto dodać należy, że stan ten przynosi w efekcie bardzo poważny wzrost strat narodowych związanych z pijaństwem i alkoholizmem.

Z drugiej zaś strony jeśli pragniemy prześledzić rozwój i kształtowanie się polityki przeciwalkoholowej (państwowej i społecznej w PRL) to należy zanotować osiągnięcia natury podstawowej, do których zalicza się uregulowanie kwestii prawnych. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia dodatkowo z tego względu, że w 156-letniej historii ruchu przeciwalkoholowego w kraju dopiero w Polsce Ludowej została uchwalona w dniu 10 grudnia 1959 r. kompleksowa ustawa o walce z alkoholizmem, która uważana jest przez szereg państw za wzorcową.

Dla naszych rozważań szczególnie ważne są te przepisy ustawy, które odnoszą się do nieletnich, a ograniczeniami, zakazami oraz sankcjami wychodzą naprzeciw wrychowaniu w trzeźwości. Zaznaczam z naciskiem: wychodzą naprzeciw, ale nie zastępują, pomagają, ale nie zwalniają od obowiązku.

Dla ścisłości podaję: artykuł 2 i paragraf 2 ustawy zabrania, aby niepełnoletnim (do ukończenia 16 lat) sprzedawano lub podawano i aby niepełnoletni spożywali napoje alkoholowe o mocy większej niż 4,5/o. Ocena realnej sytuacji nie pozwoliła objąć zakazem np. zupełnie lekkiego piwa, wyklucza natomiast każdy rodzaj mocniejszych trunków włącznie z winem, które z reguły ma większy procent mocy niż określony przepisem ustawowym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.