Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Specyfika specjalnie wytworzonych siedlisk

Można więc uznać, że w polskim społeczeństwie, podobnie jak w innych społeczeństwach, występuje silna tendencja do odróżniania osób upośledzonych, a tym samym niedopuszczania ich do uczestniczenia w normalnym życiu społecznym. Mówiąc inaczej, nie są oni dopuszczani do wszystkich siedlisk behawioralnych wytworzonych w danym środowisku i dostępnych pełnosprawnym członkom społeczeństwa.

Wyeliminowanie możliwości wejścia do konkretnych siedlisk za pomocą przypisania komuś stigmy „upośledzenie umysłowe” nie wystarcza do sprawnego funkcjonowania siedliska lub ich zbioru. Nie wystarczy dokonanie odpowiedniej diagnozy zaburzenia. Z osobami upośledzonymi trzeba coś zrobić, gdyż w przeciwnym razie będą się znajdowały w grupie członków lub kandydatów szukających możliwości wejścia do siedliska. Zgodnie z sugestiami A. W. Wickera (1972) siedliska behawioralne powinny mieć jeszcze jeden mechanizm regulujący liczbę członków napływających do tego miejsca. Polega on na wytwarzaniu nowych siedlisk przeznaczonych dla kandydatów nie mogących uczestniczyć w siedliskach już istniejących. W wypadku osób upośledzonych, które nie mogą właściwie funkcjonować w typowych siedliskach, można przenieść je do specjalnych miejsc, w których będą obowiązywały nieco inne zasady współżycia społecznego, będą stawiane inne zadania oraz inne będą oczekiwania społeczne. Ogólnie można powiedzieć, że miejsca te będą znowu stanowiły charakterystyczny kontekst dla ewentualnych interakcji między osobami upośledzonymi a pozostałymi członkami społeczeństwa. Jeśli mówię o pewnej specyfice tych specjalnie wytworzonych siedlisk, to mam na uwadze przede wszystkim następujące sprawy:

– w miejscach tych zgrupowana jest bardzo duża liczba osób upośledzonych umysłowo

– kontakty społeczne z innymi niż upośledzeni członkowie siedliska ograniczone są do minimum (w grę wchodzi jedynie personel specjalistyczny),

– organizacja siedlisk dostosowana jest specjalnie do właściwości upośledzonych podobnie pod tym kątem zaplanowane są działania personelu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.