Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Społecznie wytwarzane wymiary atrybutów a osoby upośledzone

Komentarz rehabilitacyjny. Skupię się tutaj najpierw na analizie związku sytuacji niepersonalnej i osoby upośledzonej umysłowo. Teraz można już dokładniej uzmysłowić sobie, na czym polega trudność upośledzonego umysłowo w „kontaktowaniu się” z sytuacją. Nie dysponując wiedzą społeczną na jej temat ani nie mogąc wytworzyć takiej wiedzy samemu, traktują upośledzeni sytuację jak zdarzenie fizyczne. Jest to dla nich zbiór bodźców, które na mocy swych fizycznych właściwości mogą doprowadzić do zmiany stanu behawioralnego lub psychicznego osób upośledzonych umysłowo i nic więcej. Nie chcę tutaj rozstrzygać, jaki jest mechanizm psychologiczny trudności w traktowaniu zdarzenia fizycznego jako sytuacji. Być może chodzi o możliwość odbioru cech zdarzenia dostępnych dla receptorów bez jednoczesnej możliwości wygaszania innycl cech zdarzenia (K. Obuchów- ski 1970). Możliwe jest także, że upośledzeni nie są w stanie utrwalić w pamięci semantycznej zawartych w zdarzeniu informacji (S. K. Roaden, Ch. McCauley, R. D. Sperber 1980). Być może mechanizm ten ma jeszcze inny charakter. Jedno jest pewne – upośledzeni umysłowo nie dysponują takimi mechanizmami psychologicznymi odbioru zdarzenia jak ludzie sprawni intelektualnie. W efekcie zdarzenie nie może być przez nich przekształcane w sytuację albo też dokonywane jest to w inny sposób, niż to czynią osoby pełnosprawne.

Społecznie wytwarzane wymiary atrybutów zdarzeń są niedostępne upośledzonym umysłowo. Konsekwentnie należałoby przyjąć, że zdarzenia, którym nie przypisuje się społecznie żadnego znaczenia, jeżeli takie są, powinny podobnie oddziaływać na osoby normalne i osoby upośledzone umysłowo. Różnice powinny wystąpić, gdy zdarzeniu w danej kulturze można przypisać wiele znaczeń alternatywnych, gdy wymagana jest antycypacja znaczenia przekształcającej się sytuacji, wreszcie gdy dany rodzaj zdarzenia będzie się pojawiał rzadko. Ogólnie można więc powiedzieć,a że upośledzeni umysłowo będą się odróżniali od osób normalnych w zakresie percepcji sytuacji, które nazwałem sytuacjami o utrudnionej dostępności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.