Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Sprawy interesujące dla gatunku ludzkiego

Uwaga dowolna ma zasadnicze znaczenie dla działalności człowieka. Tylko przy umiejętności koncentrowania się na dowolnym przedmiocie możemy wykonywać poważne prace i odpowiedzialne zadania, wymagające nieraz długiego skierowania uwagi na jeden przedmiot, mimo że chętniej zajęlibyśmy się czymś łatwiejszym lub przyjemniejszym, i mimo ogarniającego nas zmęczenia. Naturalnie, jeżeli człowiek pracuje w jakiejś dziedzinie, to zawsze znajdzie w niej sprawy mniej i więcej interesujące.

Sprawy interesujące kierują nieraz jednostkę do działań, które nie są bezpośrednio interesujące, a bywają uciążliwe i wymagające nieraz wysiłku. Tak np. niektórzy gracze gier liczbowych dokonują niejednokrotnie bardzo skomplikowanych obliczeń, aby się dowiedzieć, jakie istnieją szanse wygrania. Podobnie chłopiec konstruujący model maszyny musi nieraz dokonać żmudnych obliczeń, które bezpośrednio nie są interesujące, ale które wykonuje z chęcią, pragnąc zbudować jak najlepiej swój model. Ten stan nazywa się zainteresowaniem pośrednim. Zjawisko to służy za podstawę przesuwania zainteresowań. W nauczaniu wykorzystujemy to zjawisko, gdy, skupiając uwagę uczniów na sprawach interesujących, ukazujemy ich związek ze sprawami trudnymi i „nieinteresującymi”, budząc w ten sposób do nich zainteresowanie, chęć zrozumienia i opanowania.

Cechy uwagi. Jedną z najbardziej łatwych do zaobserwowania cech uwagi jest jej trwałość. Trwałość uwagi jest to po prostu zdolność skoncentrowania się na jednym przedmiocie bez przerwy w ciągu dłuższego lub krótszego czasu. Gdy przedmiot obserwacji nie zmienia się, a człowiek obserwując nie wykonuje żadnej związanej z tym pracy, wówczas uwaga ulega wahnięciom i kieruje się na inne przedmioty. Inaczej jest, gdy przedmiot jest zmienny, jak np. w przypadku oglądania widowiska teatralnego, które skupia uwagę widzów przez długi okres czasu. Natomiast przy wykonywaniu pracy, przy rozwiązywaniu jakiegoś zadania uwaga nie ulega wahaniom i może trwać w całkowitej koncentracji 10 do 20 minut. Każdy rodzaj pracy pozwala na kilkusekundowe wytchnienie, które z kolei umożliwia dalsze skupienie uwagi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.