Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Tetracykliny i ich niepożądane działanie

Tetracykliny działają drażniąco na przewód pokarmowy, choć doksycyklina ze względu na niewielkie dawki i dobre wchłanianie najrzadziej jest przyczyną tych efektów. Tetracykliny zaburzają florę jelitową i mogą ułatwiać nadkażenie S. aureus, drożdżkami, a także powodować rzekomobło- niaste zapalenie jelit. Doksycyklina, najlepiej wchłaniana, powoduje te zaburzenia stosunkowo rzadko.

Tetracykliny mogą uszkadzać wątrobę, a szczególnie podatne są kobiety ciężarne. Jest to jeszcze jeden powód, aby nie stosować tetracyklin w ciąży. Działanie nefrotoksyczne występuje zwykle u chorych z uszkodzeniem nerek lub po zastosowaniu tetracyklin rozłożonych i przeterminowanych. Doksycy- klina powoduje te reakcje rzadko.

Wskazania. Z przedstawionych wcześniej danych wynika, że racjonalne wskazania do stosowania tetracyklin są stosunkowo rzadkie. Można tu zaliczyć na pewno zakażenia powodowane przez riketsje, Chlamydia i mykoplaz- my oraz przewlekłe nieżyty dróg oddechowych, połączone z organicznymi zmianami w klatce piersiowej. W praktyce chirurgicznej racjonalne wskazania do stosowania tetracyklin zdarzają się rzadko.

Na niecelowość powszechnego stosowania tetracyklin w wielu często spotykanych schorzeniach liczni autorzy wskazują od co najmniej 10 lat. Dane te są powszechnie dostępne nie tylko w oryginalnych pracach badawczych. lecz także w licznych podręcznikach na poziomie elementarnym. Wśród wymienianych, często spotykanych, a nieracjonalnych zastosowań tetracyklin znajdują się ostre zakażenia dróg oddechowych, zapalenia migdałków pod- niebiennych, zakażenia powodowane przez florę mieszaną (zwłaszcza zapalenie otrzewnej), a także stosowanie ich w profilaktyce chirurgicznej. Jest rzeczą zdumiewającą, że te dobrze udokumentowane i wielokrotnie potwierdzone zastrzeżenia znajdują tak niewielkie odbicie w codziennej praktyce lekarskiej. Wiara w cudowne działanie tetracyklin w schorzeniach kończących się w przytłaczającej większości przypadków spontanicznym wyleczeniem świadczy o tym, że krytyczna ocena własnego postępowania nie jest umiejętnością wynoszoną powszechnie ze studiów medycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.