Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Układ związków korowych

Dotychczas mówiliśmy o bodźcach środowiska, tj. sygnałach płynących od otaczającej nas rzeczywistości. Te sygnały odbierają i zwierzęta, podobnie jak sygnały płynące od organów wewnętrznych (mięśnie, przewód pokarmowy). Człowiek ma ponadto zdolność odbierania sygnałów innego jeszcze rodzaju. Sygnałami tymi są wyrazy mowy.

Układ związków korowych, stanowiący fizjologiczne podłoże odzwierciedlania w świadomości zjawisk rzeczywistych, odpowiada pierwszemu układowi sygnałowemu, który jest wspólny dla człowieka i zwierząt. Sygnałami dla niego są aktualne zjawiska i przedmioty otoczenia. Mowa natomiast stanowi drugi układ sygnałowy. Reagowanie na ten drugi układ sygnałowy umożliwia trzecia i najwyższa instancja mózgu, mieszcząca się prawdopodobnie w płatach czołowych kory mózgowej. Wyrazy mowy są sygnałami tego drugiego układu. Są one symbolami rzeczywistości, czyli jej znakami, a nie odzwierciedleniem, i dlatego Pawłów nazwał je sygnałami sygnałów.

Przypuśćmy, że dziecko ogląda i je jabłko oraz równocześnie słyszy wyraz jabłko. W jego korze mózgowej powstają różne ogniska pobudzenia, które przy powtarzaniu tej sytuacji łączą się ze sobą. Odtąd wyraz jabłko będzie pobudzał komórki przyjmujące sygnały słuchowe, i te komórki, które czynne są, gdy dziecko ogląda, bawi się nim lub zjada jabłko. W ten sposób wyraź- „jabłko” stanie się symbolem rzeczywistego jabłka. Wyraz ten będzie wywoływał nie tylko wrażenie słuchowe, ale przywoływał jeszcze i pozostałe wrażenia wzrokowe i dotykowe, które , dziecko kiedyś otrzymało od przedmiotu. Wyraz stanie się więc symbolem rzeczywistego przedmiotu, sygnałem sygnału.

Dzięki drugiemu układowi sygnałowemu, czyli mowie, świadomość człowieka może odzwierciedlać przez symbole rzeczywistość pośrednio, może uogólniać zjawiska, tworzyć pojęcia, formułować prawa rządzące zjawiskami. Myślenie abstrakcyjne jest nierozerwalnie związane z językiem. Drugi układ sygnałowy stanowi więc podstawę myślenia pojęciowego, abstrakcyjnego, ogarniającego szersze obszary, wnikającego w rzeczywistość głębiej aniżeli wrażenia i spostrzeżenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.