Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Wpływ wychowawczy rodziny i przedszkola na dziecko

W zabawie rozwija się wyobraźnią dziecka. Im więcej dzieci uczestniczy w zabawie i im bardziej jest ona złożona, tym subtelniejsze są jej prawidła, ale tym więcej zawiera ona bodźców rozwojowych dla dziecka, wpływa na jego rozwój umysłowy i na rozwój charakteru.

Ogromną rolę może spełnić przedszkole. Już w domu rodzinnym przy prawidłowo prowadzonym wychowaniu dziecko wykonuje początkowo proste zadania robocze, jak np. podlewanie kwiatków, które jednak ogromnie rozszerzają krąg poznawczy. W przedszkolu uzyskuje dalsze zadania robocze, bardziej złożone i jednocześnie pracuje w kolektywie, zyskując nieustanną pomoc ze strony wychowawców. Przedszkole sprzyja prawidłowemu wzrostowi dziecka w społeczeństwie.

Dzięki wykonywaniu zadań roboczych wzbogaca się doświadczenie, co rzutuje na treść zabaw dziecięcych. Organizacja przedszkola sprzyja jednocześnie pierwszym elementom uczenia się. Dziecko rysuje, lepi, ucząc się i bawiąc, jednocześnie opanowuje proste pamięciowe liczenie. Wszystko to rozwija zainteresowania poznawcze, rozszerza i pogłębia wiedzę, wpływa na wzbogacenie wyobraźni. Dziecko nabiera pożytecznych przyzwyczajeń, a przede wszystkim uczy się żyć w zespole. Rozwija spostrzegawczość, pamięć logiczną, uczy się prawidłowego myślenia, a temu sprzyja też szybki rozwój mowy. Uczy się wykonywać swe obowiązki.

Przez wpływy wychowawcze rodziny i przedszkola oraz na podstawie własnych doświadczeń formują się u dziecka przedstawienia o otaczającym świecie, o zjawiskach, przyrody i o ludziach oraz krystalizują się podstawy przyszłego światopoglądu.

Wraz z rozwojem intelektualnym, pojawianiem się prostych chwilowo sekwencji logicznego dyskur- sywnego myślenia wzbogaca się świat przeżyć emo- cjonalnych. Dziecko przeżywa proste uczucia moralne. Rozwija się wola. Dziecko przyswaja sobie ideały otoczenia, poczyna uwzględniać w swoim działaniu nie tylko własne życzenia, ale również życzenia dorosłych i rówieśników. Pojawia się pod koniec tego okresu dążenie do działalności bardziej poważnej, co przygotowuje psychicznie dziecko do szkoły.

Trudno przecenić znaczenie okresu przedszkolnego dla wychowania. Dziecko staje się powoli partnerem dla dorosłych i rówieśników. Doświadczenie dziecka w tym zakresie kształtują uczucia postawy wobec świata dorosłych i rówieśników. Zakładają fundament przyszłego poglądu na świat i charakter. Dzieje się to w sposób na poły świadomy, ale wpływa poważnie na dalsze kształtowanie się świadomości dziecka. Dlatego troskliwa opieka wychowawcza w tym okresie daje dobre wyniki podczas szkolnych losów dziecka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.