Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

ZAPALENIE KRWIOPOCHODNE KOŚCI U DZIECI

Występuje u dzieci powyżej 2 roku życia do zakończenia wzrostu, zwykle rozwija się mniej burzliwie niż u najmłodszych i może mieć różną postać kliniczną. Etiologia. Najczęściej izoluje się S. aureus, często we wczesnym okresie choroby posiewy krwi są dodatnie, co ułatwia rozpoznanie bakteriologiczne. Istotny jest udział H. influenzae w zapaleniu kości u dzieci do 5 roku życia paciorkowce i pałeczki Gram-ujemne izoluje się rzadko, a bakterie beztlenowe jedynie sporadycznie (28). W przewlekłej postaci nieskutecznie leczonej choroby występują nadkażenia przez enterokoki (dawniej paciorkowce), oporne na cefalosporyny. Do rzadko izolowanych należy Kingella kinge, która może powodować nieżyt górnych dróg oddechowych, poprzedzający zapalenie kości u dzieci.

Klinika i rozpoznanie. Początek choroby może być ostry lub podostry. Do objawów ogólnych szybko dołączają się objawy miejscowe, łatwe do rozpoznania u dzieci starszych, w postaci bólu, obrzęku, zaczerwienienia, ograniczenia funkcji i przykurczu oraz zaników miejscowych.

Proces zapalny rozpoczynający się w przynasadzie natrafia na chrząstkę wzrostową, która stanowi dla niego barierę, i szerzy się w kierunku okostnej i jamy szpikowej. Łatwo powstają ropnie podokostnowe i przetoki. W związku z szerzeniem się zakażenia w jamie szpikowej i pod odwarstwiającą się okostną mogą być zajęte duże fragmenty lub całe trzony kości długich, najczęściej udowej, piszczelowej, ramiennej i strzałkowej (ryc. 19-1).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.