Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Złe wpływy wywierane przez rodziców – kontynuacja

Samo dziecko ma naturalną skłonność do snucia fantazji, zwłaszcza wówczas, gdy realna znajomość rzeczy nie jest dlań dostępna. Rodzice sami dostarczają materiału do wytworzenia się czy wzmocnienia u dziecka różnych

Iiierealistycznych wyobrażeń na temat narządów płcio- vych i ich funkcji. Fantazje te, jeśli są głęboko ugrun- owane i towarzyszy im lęk i wewnętrzny konflikt, pozostawać mogą czynne przez długie łata i w rożnej formie wpływać na trudności nerwicowe ludzi dorosłych. Tak np. wielu mężczyzn (choć i kobiet też) pamięta problemy związane z onanizmem. U niektórych z nich, którzy straszeni byli zgubnymi skutkami, jakie masturbacja ma dla zdrowia, główną rolę odgrywa lęk, wyrażany potem w innych przekonaniach o szkodliwości, jakie życie płciowe może za sobą pociągać. U innych, jak to np. było u Andrzeja, jest to, w związku z wpajanymi zasadami moralnymi czy religijnymi, jeden z momentów przyczyniających się do powstawania wyrzutów sumienia, stałej walki wewnętrznej ze swymi złymi skłonnościami. Potem może to zostać odniesione do całej dziedziny zachowań seksualnych. W związku z tym powiedzieć należy, że onanizm u dzieci jest naturalnym i powszechnym zjawiskiem, samo jego występowanie nie może być przyczyną żadnych ujemnych skutków fizycznych ani psychicznych. Wielu chłopców przeszło przez ten okres bez poważniejszych obciążeń, co nie znaczy oczywiście, że zupełnie uniknęli oni wewnętrznych niepokojów i konfliktów. W tych zdrowych rozwiązaniach, pozwalających później przejść do satysfakcjonującego życia seksualnego, widać nie było jednak tak silnych konfliktów wewnętrznych związanych z tą sferą. Mogło do tego się między innymi przyczynić to, że inna była wobec tych spraw rola rodziców, niekoniecznie poprzez pozytywne oddziaływanie, ale może przez nieingerowanie i nie- wzmacnianie istniejących sprzeczności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.