Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Zmienność warunków w różnych pracach

Inna typowa trudność związana jest ze złożonością zadania i z komplikacją warunków. W każdej .pracy zdarzają się takie momenty, w których zbiega się od razu kilka rzeczy, na które trzeba uważać. W pracy tkacza np. obserwujemy to, gdy osnowa zrywa się od razu w dwóch lub trzech miejscach, w pracy kierowcy, gdy musi uniknąć zderzenia z dwoma pojazdami naraz itp. Powstaje trudna sytuacja, która początkujących może wyprowadzić z rówmowagi. Podstawą fizjologiczną tego rodzaju trudności jest hamowanie zewnętrzne, polegające na tym, że bodźce działające równocześnie wzajemnie się hamują. Takich sytuacji mężna uniknąć przede wszystkim przez należytą organizację pracy. Przewidujący nauczyciel uprzedza ucznia o możliwościach powstawania takich sytuacji i powinien przygotować go do rozwiązania powstałych trudności przez przestrzeganie odpowiednich zasad postępowania. A więc nie należy np. załatwiać wszystkiego jednocześnie, lecz działać spokojnie, wykonując poszczególne czynności planowo w określonej kolejności itp.

Ważnym źródłem trudności w różnego rodzaju pracach jest zmienność warunków, w jakich pracownik wykonuje swoje czynności. Trudność ta ujawnia się szczególnie wtedy, gdy sytuacja robocza zmienia się po dłuższym okresie działania w warunkach niezmiennych. Wiąże się to ze wspomnianym faktem powstawania stereotypów na skutek powtarzania się tego samego układu bodźców zewnętrznych. Istniejące już stereotypy ułatwiają pracę i chronią od błędów tak długo, jak długo warunki pozostają takie same. Jeśli warunki zmieniają się w sposób zasadniczy7, wtedy utrwalone przyzwyczajenie i nawyki nie ułatwiają pracy, a mogą właśnie stać się źródłem trudności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.