Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Związek alkoholizmu z prostytucją

Podobnie kształtuje się z psychologicznego punktu widzenia aspekt problematyki: prostytucja-alkoholizm. Mimo braku aktualnych badań w tej dziedzinie doświadczenie wykazuje, że w większości przypadków przedwczesne rozpoczęcie życia seksualnego przez młodzież i prowadzenia przez nią szerokiego i płytkiego życia seksualnego bez związków uczyciowych z partnerami dokonuje się dzięki alkoholowi. Alkohol ma w tej dziedzinie rolę decydującą, ułatwiającą przełamanie bariery naturalnego oporu dziewczyny do stosunku z chłopcem, czy mężczyzną, z którym nic jej nie łączy. Przełamanie tej bariery otwiera drogę do wielu nadużyć życia seksualnego, a w niektórych przypadkach prowadzi pośrednio lub bezpośrednio na drogę płatnej prostytucji.

Związek alkoholizmu z prostytucją jest oczywisty. Należy podkreślić fakt wkraczania na drogę prostytucji dziewcząt, które gdyby nie uległy ,,modzie” picia i nadużywania alkoholu, może nigdy nie wkroczyłyby na tę drogę.

Nie wnikając w analizę tego typu grup można stwierdzić, że grupy rówieśnicze stanowią naturalną drogę procesu uspołeczniania dzieci i młodzieży. W grupach rówieśniczych zdaniem R. Wroczyńskiego wyrabiają się bezpośrednie postawy młodej generacji, a szczególnie dążenie do spełniania określonej roli społecznej, do czynnego udziału w życiu społecznym.1

Równocześnie, z pedagogicznego punktu widzenia, należy stwierdzić, że skoro wychowanie jest procesem świadomego kierowania rozwojem dzieci i młodzieży, to życie społeczne w grupie rówieśniczej (paczce itp) nie powinno przebiegać żywiołowo, lecz powinno stać się przedmiotem oceny, kontroli, a w razie potrzeby celowego oddziaływania dorosłych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.